Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PRAKSIS

Studentveiledning i praksis

Emnekode: PRAKSIS

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 25
Emne ansvarlig: Hilde Vold, Kristin Gardli, Hege Jordet

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eide, Botnen S. m. fl. (2008). Til den andres beste – En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. 150 s.

Herberg, Herberg E. og H. Jòhannesdòttir (2007). Kunnskap og læring i praksis – fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget. 173 s.

Killén, K. (2017). Profesjonell utvikling og faglig veiledning – Et fellesfaglig perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk. 250 s.

Nordby, H. (m.fl.) (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 – 7; 200 s.

Tveiten, S. (2013). Veiledning – mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. Del 2; 149 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aubert, A.-M. (2005). Den betydningsfulle kroppen. I B. Lindbæk (red.), Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid (s. 133-167). Kristiansand: HøyskoleForlaget. 35 s.

Nordby, H. (2017). Konflikthåndtering for ledere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10 (s. 193 – 205); 13 s.

Supplerende

Pettersen, R.C. og Løkke, J.A. (2007). Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget. 250 s.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L