Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PSY1004/2

Examen Philosophicum - for psykologi

Emnekode: PSY1004/2

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Terje Ødegaard

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Greenwood, J. D. (2015). A Conceptual History of Psychology (2. ed.). New York: Cambridge University Press (fås kjøpt i SOPPbok, evt. på nett: ISBN-13: 9781107666801). Kap. 1 - 7, ss. 1 - 216.

Svare, H. (1998). Filosofiske tekster i utvalg. Oslo: Pax. (ISBN:  9788253019833). Utvalgte tekster vil bli benyttet ved arbeidskrav.

Karlsen, Gunnar (2015). Språk og argumentasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (ISBN: 978-82-450-1819-6 ). Hele boka.

Supplerende

Programvaren Rationale vil bli benyttet i tilknytning til undervisningen i Språk og argumentasjon, jf. www.rationaleonline.com. Rabattkode og fremgangsmåte for kjøp vil bli tilgjengelig i forbindelse med undervisningen.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L