Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PSY1005/1

Innføring i generell psykologi og psykologiens historie

Emnekode: PSY1005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Ricardo Lugo

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology : the science of mind and behaviour (3rd ed.). London: McGraw-Hill. Hele boken er pensum (958s)

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2014). Research methods in psychology (10th ed.). London: McGraw-Hill. (340 s) (Heftet 

ISBN: 9789814577441) 

Teigen, K.H. (2015). En psykologihistorie (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Hele boken er pensum (475s).

Supplerende

Historie: Benjamin Jr, L. T. (2014). A brief history of modern psychology (2nd ed.). Wiley. (223 s).

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L