Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PSY2201/1

Utviklingspsykologi

Emnekode: PSY2201/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Marita Andreassen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Kuther, T. (2017). Lifespan Development. (1st ed.). London: SAGE Publications, Inc.

Rye, H. (2002). Tidlig hjelp til bedre samspill (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bosma, H. A., & Kunnen, E. S. (2001). Determinants and Mechanisms in Ego Identity Development: A Review and Synthesis. Developmental Review, 21, 39-66. doi:10.1006/drev.2000.0514 (tema: Identitet)

Camras, L. A. (2011). Differentiation, Dynamical Integration and Functional Emotional Development. Emotion Review, 3(2), 138-146. DOI: 10.1177/1754073910387944 (tema: Emosjoner)

Crandall, A. A., Deater-Deckard, K., & Riley, A. W. (2015). Maternal emotion and cognitive control capacities and parenting: A conceptual framework. Developmental Review, 36,105-126. http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2015.01.004 (tema: Familien)

Koepke, S., & Denissen, J. J. A. (2012). Dynamics of identity development and separation–individuation in parent–child relationships during adolescence and emerging adulthood – A conceptual integration. Developmental Review, 32, 67-88. doi:10.1016/j.dr.2012.01.001 (tema: Identitet)

Meeus, W. (2011). The Study of Adolescent Identity Formation 2000–2010: A Review of Longitudinal Research. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 75-94. DOI: 10.1111/j.1532-7795.2010.00716.x (tema: Identitet)

Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (2015). The developing brain in a multitasking world. Developmental Review, 35, 42-63. http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2014.12.006 (tema: Biologi og Adferd)

Sherr, L., Solheim Skar, A. M., Clucas, C., von Tetzchner, S., & Hundeide, K. (2014). Evaluation of the International Child Development Programme (ICDP) as a community-wide parenting programme. European Journal of Developmental Psychology, 11(1), 1-17. http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2013.793597 (tema: Observasjon og samspill)

Supplerende

Tetzchner, S.v. (2012). Utviklingspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Slater, A. M., & Quinn, P. C. (2013). Developmental Psychology. Revisiting the Classic Studies. London: Sage.

Siegler, R., Deloache, J., Eisenberg, N., & Saffran, J. (2014). How Children Develop (4. utg.). NY: Worth Publishers.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L