Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PSY2203/1

Psykologiske forskningsmetoder II

Emnekode: PSY2203/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Inge Brechan

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology (6th ed.). Hove, UK: Psychology Press. Kapittel 21 og 22 er pensum. Resten av boken er pensum i PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I og er forkunnskapskrav.

Howitt, D. (2016). Introduction to Qualitative Methods in Psychology (3rd ed.). Harlow, UK: Pearson. Kapittel 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 er pensum.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics (6th ed., Int.ed.). Harlow, UK: Pearson. Kapittel 5, 6, 7, 10 og 13 er pensum.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Mediering, moderering, suppressoreffekter og kurvelineære sammenhenger

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173

Cohen, J. (1968). Multiple regression as a general data-analytic system. Psychological Bulletin, 70, 426–443. doi:10.1037/h0026714

*MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58, 593–614. doi:10.1146/annurev.psych.58.110405.085542

Tzelgov, J, & Henik, A. (1991). Suppression situations in psychological research: Definitions, implications, and applications. Psychological Bulletin, 109, 524–536. doi:10.1037/0033-2909.109.3.524

Whisman, M. A., & McClelland, G. H. (2005). Designing, testing, and interpreting interactions and moderator effects in family research. Journal of Family Psychology, 19, 111–120. doi:10.1037/0893-3200.19.1.111

Litteraturstudier og meta-analyser

*Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step-by-step approach. British Journal of Nursing, 17, 38–43. doi:10.12968/bjon.2008.17.1.28059

Randolph, J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14 (13). Retrieved from http://pareonline.net/getvn.asp?v=14&n=13

Rosenthal, R., & DiMatteo, M. R. (2001). Meta-analysis: Recent developments in quantitative methods for literature reviews. Annual Review of Psychology, 52, 59–82. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.59

Timulak, L. (2009) Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19, 591–600. doi:10.1080/10503300802477989

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human Resource Development Review, 4, 356–367. doi:10.1177/1534484305278283

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L