Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PSY2301

Biologisk psykologi

Emnekode: PSY2301

Semester: Vår
Antall studenter: 100
Emne ansvarlig: Carolien Konijnenberg

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Kalat, J.W. (2016). Biological Psychology (Vol.12E). Boston, MA: Cengage learning. ISBN-13: 978-1-305-10540-9

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Belsky, D. W., Moffitt, T. E., Corcoran, D. L., Domingue, B., Harrington, H., Hogan, S., . . . Caspi, A. (2016). The Genetics of Success:How Single-Nucleotide Polymorphisms Associated With Educational Attainment Relate to Life-Course Development. Psychological Science, 27(7), 957-972.

Cicchetti, D., & Rogosch, F. A. (2012). Gene by environment interaction and resilience: Effects of child maltreatment and serotonin, corticotropin releasing hormone, dopamine, and oxytocin genes. Development and Psychopathology, 24(2), 411-27.

Eisenberger, N. (2012). Broken hearts and broken bones. A neural perspective on the similarities between social and physical pain. Current Directions in Psychological Science, 21(1), 42-47.

Tchanturia, K., Liao, P.C., Uher, R., Lawrence, N., Treasure, J., & Campbell, I. C. (2007). An investigation of decision making in anorexia nervosa using the Iowa Gambling Task and skin conductance measurementsJournal of the International Neuropsychological Society, 13(04), 635-641

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L