Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PU1001

Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi

Emnekode: PU1001

Semester: Høst
Antall studenter: 60
Emne ansvarlig: Sveinung Berild

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg). Bergen: Fagbokforlaget. (ca. 390 s.)

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (ca. 440 s.)

Kirkhaug, R. (2015). Lederskap: person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget. (ca. 170 s.)

Følgende deler er ikke pensum:

Jacobsen & Thorsvik (2013), kap. 10 og 11.

Kaufmann & Kaufmann (2015), kap. 2 (det meste fra kapittel 2 dekkes av Jacobsen & Thorsvik).

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L