Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RÅD1001

Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1)

Emnekode: RÅD1001

Semester: Høst
Antall studenter: 35
Emne ansvarlig: Inger Marie Bakke

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Pensum på Rådgivning 1, modul 1 høsten 2017

Aubert, A.‐M. og Bakke, I.M. (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal akademisk. 200 s

Lingås, L.G & Høsøien, U. (red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Gyldendal Akademisk. 247 sider

Jensen, P. & Ulleberg I. (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 344 s

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 212 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Haug, E. (2017). «Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 2(1), 16-29. Åpent tilgjengelig fra: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1161

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L