Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLL2006

Tjenestelogikk

Emnekode: RLL2006

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Eva Duedahl Knudsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Skålén, P. (2016). Tjänstelogik. Lund: Studentlitteratur.

(totalt sidetall: 138)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Andreassen, T. W., & Olsen, L. L. (2016). Kapitel 2 – Servicemarkedsføring, en stille revolusjon, i Service og innovasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, s: 27-38

Teboul, J (2006). Chapter 2 – Services: the front-stage experience, in Service is Front Stage, Insead Business Press, Palgrave Macmillan. S: 15-23

Teboul, J (2006). Chapter 3 – The service triangle, in Service is Front Stage, Insead Business Press, Palgrave Macmillan. S: 25-34

Teboul, J (2006). Chapter 5 – Finding and keeping the fit, in Service is Front Stage, Insead Business Press, Palgrave Macmillan. pp: 49-29

Vargo, S., & Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1), pp.: 1-17. doi:10.1509/jmkg.68.1.1.24036

Nysveen, H., & Skard, S. 2015). Samskaping og tillit. MAGMA Econas tidsskrift for økonomi og ledelse (4), pp.: 31-39.

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), pp.: 97-105

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co‐creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), pp.: 5-14. doi:10.1002/dir.20015

Stieler, M., Weismann, F., & Germelmann, C. C. (2014). Co-destruction of value by spectators: the case of silent protests. European Sport Management Quarterly, 14(1), pp.: 72-86. doi:10.1080/16184742.2013.865249

Prebensen, N. K., & Foss, L. (2011). Coping and co-creating in tourist experiences. International Journal of Tourism Research, 13(1), pp.: 54-67. doi:10.1002/jtr.799

*Andreassen, T. W., & Olsen, L. L. (2016). kapitel 5 – eksterne resultater, i Service og innovasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, pp.: 105-126

Sfandla, C., & Björk, P. (2013). Tourism Experience Network: Co‐creation of Experiences in Interactive Processes. International Journal of Tourism Research, 15(5), pp.: 495-506. doi:10.1002/jtr.1892

Nysveen, H., Thorbjørnsen, H., & Pedersen, P. E. (2012). Samskaping og innovasjon. MAGMA Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, pp: 26-34

*Binkhorst, E., & Den Dekker, T. (2009). Agenda for Co-Creation Tourism Experience Research. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), pp.: 311-327. doi:10.1080/19368620802594193

*Hjalager, A., & Konu, H, (2011) Co-Branding and Co-Creation in Wellness Tourism: The Role of Cosmeceuticals, Journal of Hospitality Marketing & Management,

20:8, pp.: 879-901, DOI: 10.1080/19368623.2011.611727

Boswijk, A. (2017). Transforming Business Value through Digitalized Networks: A Case Study on the Value Drivers of Airbnb. Journal of Creating Value, 3(1), pp.: 104-114. doi:10.1177/2394964317697736

Supplerende

Teboul, J (2006). Service is Front Stage, Insead Business Press, Palgrave Macmillan. (Side 1- 133)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L