Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLT1002

Attraksjons- og opplevelsesutvikling

Emnekode: RLT1002

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Terje Slåtten

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Mossberg, L. (siste utgave) "Å skape opplevelser – fra OK til WOW”, Fagbokforlaget. 

Pedersen A. J (siste utgave) "Opplevelsesøkonomi – kunsten å designe opplevelser", Cappelen Damm Akademisk. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andreassen, T. W. (2006). "Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk". Gyldendal Akademisk Forlag, side 226 – 266.

Bitner, M.J. (1992), “Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”, Journal of Marketing, (April), side 57-71.

* Boswijk, A., Thijssen T., og Peelen E. (2007) “The Experience Economy – A New Perspective”, Prentice Hall, side 142-166. 

Breiby, M.A. (2014). "Exploring aesthetic dimensions in a nature-based context". Journal of Vacation Marketing, 20, No. 2, side 163-173.

 * Cold, B. (2010). "Her er det godt å være. Om estetikk i omgivelsene". Tapir Akademisk Forlag, side 37-51.

* Engen, M. og Mehmetoglu M. (2009) “Opplevelsesdimensjoner og deres betydning for besøkendes tilfredshet i en reiselivskontekst”, i Teigen, H. Mehmetoglu M. og Haraldsen T. (red) Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget, side 103- 112.

Espelien, A. og Gran A.B. (2011) “Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi – status og utvikling 2000-2009”, Menon-publikasjon, No. 9, side 1-14.

* Grønroos, C. (1997) "Tjenester og tjenestekvalitet", Cappelen Akademisk, side 32-48.

* Hauge, A. (2015) “Spatial Dynamics in the Experience Economy”, Draft for Book Chapter, side 1-24. 

Kao Y., Huang L. og Wu C. (2008) “Effects of Theatrical Elements on Experiential Quality and Loyalty Intentions for Theme Parks”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 13, No. 2, side 163-174.

Leslie, D. og Rantisi N. M. (2011) «Creativity and Place in the Evolution of a Cultural Industry: The Case of Cirque du Soleil», Urban Studies, Vol. 48, No. 9, side 1771-1787.

Mehmetoglu, M. og Abelsen, B. (2005) “Examining the visitor attraction product: A case study”, Tourism Analysis, Vol. 9, side 269-284.

Mehmetoglu, M. og Engen M. (2011) “Pine and Gilmore`s Concept of Experience Economy and Its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism". Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol. 12 side, 237-255.

Mossberg, L. (2008) “Extraordinary Experiences through Storytelling”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 8, No. 3, side 195-210.

Parasuraman, A., Zeithaml V. A. og Berry L. L (1985) "A Conceptual Model of Service Quality and its implications for Future Research”, Journal of Marketing, Vol. 49, (Fall), side 41-50.

* Pine, J. B. og Gilmore, J. H. (1999) “The Experience Economy”, Harvard Business School Press, side 1- 42.

Rantisi N. M. (2011) og Leslie, D. (2014) “Circus in Action: Exploring the Role of a Translation Zone in the Cirque du Soleil`s Creative Practices”, Economic Geography Vol. 91, No. 2, side 147-164.

Slåtten,T. Svennson G. og Sværi S.(2011) "Service quality and Turnover Intentions as perceived by employees: Antecedents and Consequences", Personnel review, Vol. 2, No. 2 side 205-221.

Slåtten, T., Mehmetoglu M., Svensson G., og Sværi S. (2009) “Atmospheric Experiences That Emotionally Touch Customers - A Case Study from a Winter Park”, Managing Service Quality, Vol. 19., side 721- 746.   

* Slåtten T. (2009), ”Reiselivsopplevelser og kundenes emosjoner”, i Teigen, H. Mehmetoglu M. og Haraldsen T. (red) Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget, side 155-170.

* Tarssanen, S. og  Kylänen M. (2007) ”A theoretical Model for Producing Experiences – A Touristic Perspective”, side 134 - 150.

* Troye, S.V. (1999) "Kvalitet: Evne til å tilfredsstille", Fagbokforlaget, side 85-102

* Troye,S.V. (1996) "Markedsorientering av servicebedrifter", Tano, side 52-63.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L