Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLT1005/1

Innføring i reiseliv

Emnekode: RLT1005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Emne ansvarlig: Helene Kvarberg Tolstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Cooper, Chris (2016): Essentials of tourism. 2.utgave. Pearson Education Limited. London. 360 s.

Kamfjord, Georg (2015): Det helhetlige reiselivsproduktet – reisemålet. Bind 1. Fagspesialisten AS; Oslo. 300 s

Supplerende

Nærings- og fiskeridepartementet (2017): Opplev Norge - unikt og eventyrlig. St.meld. 19 (2016-2017) 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L