Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLU2002/1

Reiseliv som verdiskaper

Emnekode: RLU2002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Terje Onshus

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Holden; Steinar (2016). Makroøkonomi. Cappelen Damm Akademisk  (ca 200 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

MENON (2015); Produktivitet i norsk reiseliv; Interne og eksterne stordriftsfordeler gir produktivitetsvekst. Publikasjon nr 40/2015 (76 sider)

Statistisk  Sentralbyrå; Anne Marie Auno og Knut Sørensen (2009). Norsk reiselivs økonomiske rolle,  En analyse basert på satelittregnskapet for turisme.   (Side 1 -60 ) Hentet fra SSB.no

Evensen, Trude Nygård & Sørensen, Knut Ø. (1997). Turismens økonomiske betydning for Norge, belyst ved nasjonalregnskapets satellittregnskap for turisme. Oslo: SSB. (70 sider) ISBN: 82-537-4455-2

Supplerende

Statistisk  Sentralbyrå; Tom Granseth (red.) (2012). Norsk Turisme . Hentet fra SSB.no

Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens strategiplan for reiseliv (2016), Utgis høsten 2016

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L