Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SBU3001/1

Utdanningsstaten: utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Emnekode: SBU3001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 55
Emne ansvarlig: Rune Hausstätter

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Groven, B. (2013). Spesialpedagogen i endringstider. Oslo: Universitetsforlaget

Andenæs, K. & Møller, J. (2016). Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. Del 1 og 3 i tillegg kap: 7 og 16

Thuen, H. (2017). Den norske skolen – utdanningssystemets historie. Oslo: Abstrakt forlag

Biesta, G. (2010). Good education in an age of measurement. London: Routledge

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Nordkvelle Y. & Nyhus, L. (in press) Management by Objectives as an Administrative Strategy in Norwegian Schools: Interpretations and Judgments in Contrived Liberation. I Veggeland, N. (red.), Administrative strategies of our time. Nova Science Publishers

Connolley S. & Hausstätter, R. S. (2009). Tocqueville on Democracy and Inclusive Education: A More Ardent and Enduring Love of Equality than of Liberty. European Journal of Special Needs Education, 24(3), s. 231-243

Biesta, G. (2011). Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative analysis of the Anglo-American and Continental construction of the field. Pedagogy, Culture & Society, 19(2), 175-192. 

Vik, S. (2015). Tidlig innsats i barnehagen: En studie av barnehagelæreres forståelse av egen profesjonsrolle. I: CEPRA-striben, nr. 19. Aalborg. 

Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 1, pp. 1-14.

Haug, P. (2016). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian journal of disability research. 19(3), s. 206-217.

Ezell, Margaret (1983). John Locke's Images of Childhood: Early Eighteenth Century Response to Some Thoughts Concerning Education. Eighteenth-Century Studies, 17(2), 139-155.

Roos, Merethe (2016). Look to Britain! - Storbritannia som forbilde for norsk opplysningsvirksomhet på 1850-tallet. Nordic Studies in Education, (04), 295-310.

Itzkin, Elissa. (1978). Bentham's Chrestomathia: Utilitarian Legacy to English Education. Journal of the History of Ideas, 39(2), 303-316.

Løvlie, L. (2013). Rousseau i våre hjerter. Studier i Pædagogisk Filosofi, 2(1), pp.1-20

Løvlie, L.  (2013). Verktøyskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 97(3) 185-198

Locke, J. (1690). Some thought concerning education:

http://oll.libertyfund.org/titles/locke-the-works-vol-8-some-thoughts-concerning-education-posthumous-works-familiar-letters

Supplerende

 Knut Halvorsen (2014). Velferd. Fra ide til politikk for et godt samfunn. CappelenDamm 2014. Kap 1, 2, 3, 6, 8, 10

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L