Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SHI1002/2

Krig, fred og fredsbygging

Emnekode: SHI1002/2

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Micheline Egge Grung

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dowty, Alan, 2012. Israel/Palestine. (Third edition.) Cambridge: Polity Press. 280 s.

Johansen, Sigrid Redse og Jacob Thomas Staib, 2009. Jus og militærmakt. Oslo: Gyldendal akademisk. Side 17–32 Kapitlene 5, 6 og 7 er pensum. 103 s.

Falk, Richard, 2017. Palestine’s Horizon. Toward a Just Peace. London: Pluto Press. 175 s.

Gleditsch, Nils Petter, 2016. Mot en mer fredelig verden? Oslo: Pax forlag. 223 s.

Heier, Tormod, Anders Kjølberg og Carsten F. Rønnefeldt (red.), 2014. Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1, 3, 5, 9, 11 og 12 er pensum. 55 s.

Hovi, Jon og Raino Malnes (red.), 2011. Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag. Kapitlene 1, 7, 13 og 14 er pensum. 60 s.

Malnes, Raino (red.), 2016. Velkommen til statsvitenskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene 2, 13 og 15 er pensum. 43 s.

Wallensteen, Peter, 2015. Quality Peace. Peacebuilding, Victory and World Order. New York: Oxford University Press. 210 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Gause III, F. Gregory, 2014. Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War. Doha: Brookings Doha Center Analysis Paper. 28 s. Tilgjengelig her: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/English-PDF-1.pdf 

*Jordan et alt, 2016. Understanding modern warfare. Cambridge: Cambridge University Press. Kap. 16 og 17, s. 379–432, om masseødeleggelsesvåpen er pensum. 53 s.

*Kearney, Michael and John Reynolds, 2013. «Palestine and the Politics of International Criminal Justice», s. 407–433 i William A. Schabas et al. (red.): The Ashgate Research Companion to International Criminal Law. 26 s.

*Kutz, Christopher, 2014. «How Norms Die: Torture and Assassination in American Security Policy», s. 425– 449 i Ethics and International Affairs vol. 28 no. 4. 25 s.

*Mearsheimer, John, 2001. «Anarchy and the Struggle for Power», s. 29–54 i The Tragedy of Great Power Politics, New York/London: W. W. Norton & Company. 25 s.

*Ulfstein, Geir og Hege Føsund Christiansen, 2013. «The Legality of the NATO bombing in Libya», s. 159–171 i International and Comparative Law Quarterly 1/2013. 12 s.

*Waage, Hilde Henriksen, 2005. “Norway’s Role in the Middle East Peace Talks: Between a Strong State and a Weak Belligerent”, s. 6–24 i Journal of Palestine Studies, vol. 34 no. 4. 18 s.

Supplerende

Aggestam, Karin og Kristine Höglund (red.), 2012. Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur.

Bellamy, Alex J., 2006. Just Wars. Cambridge: Polity Press.

Dodge, Toby, 2013. "Interventions and dreams of exogenous statebuilding: the appalication of Liberal Peacebuilding in Afghanistan and Iraq", s. 1189-1212 i Review of International Studies, vol. 39 no. 5

Gartzke, Erik, 2010. ”The Common Origins of Democracy and Peace”, s. 61–78 i Hook, Steven W. (ed.): Democratic Peace in Theory and Practice. Kent, Ohio: The Kent State University Press.

Heier, Tormod, 2013. “Politisk styring og nasjonal kontroll”, s. 127–141 i Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary (red.): Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget

Ikenberry, John, 2001. After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton: Princeton University Press.

Kerr, Rachel and Eirin Mobekk, 2007. Peace and Justice. Seeking Accountability After War. Cambridge: Polity Press. (Særlig kap. 2 og 3.)

Russett, Bruce og John R. Oneal, 2001. Triangulating peace: democracy, interdependence, and international organizations. New York: Norton

Paris, Roland, 2004. At War’s End. Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.

Ulfstein, Geir, 2002.  “Terror og folkerett”, s. 67–81 i Lov og rett nr. 2/2002.

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik, 2013. Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Særlig kapitlene 5 og 12.)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L