Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPE2005/2

Spesialpedagogikk: Deltagelse og marginalisering

Emnekode: SPE2005/2

Semester: Vår
Antall studenter: 85
Emne ansvarlig: Rune Hausstätter

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hausstätter, R. S. (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer: mellom ideologi og virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget.

Hausstätter, R. S. & Reindal S. M. (2016). Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Oslo: Cappelen Damm. 

Rix J. (2015). Must Inclusion be Special? Rethinking educational support within a community of provision. London: Routledge

Skoglund, R. I. & og Åmot, I. (Red.) (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bielefeldt, H. (2000). “Western” versus “Islamic” Human Rights Conceptions? A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights. Political theory, 28(1), 90-121.

Cobbah, J. A. (1987). African values and the human rights debate: an African perspectiveHuman Rights Quarterly, 309-331.

Donnelly, J. (2007). The relative universality of human rights. Human rights quarterly, 29(2), 281-306.

Follesdal, A. (2005). Human rights and relativism. In: Follesdal A., Pogge T. (eds) Real World Justice (pp. 265-283). Springer Netherlands.

Froestad, J. (1999). Normalisering som disiplinering. I: S. Meyer og T. Sirnes, red. Normalitet og identitetsmakt i Norge. Oslo: Gyldendal. (s. 76–98)

Goodhart, M. E. (2003). Origins and universality in the human rights debates: Cultural essentialism and the challenge of globalizationHuman Rights Quarterly, 25(4), 935-964.

Hausstätter, R. S. & H. Thuen (2014). Special education in Norway today. I A.F. Rotary, J, P, Bakken, S. Bukhardt, F. E. Obakior, U, Sharma (Red.), Special education international perspectives: Practices across the globe. Advances in special education. (s.181-207). Bingley: Emerald.

Hausstätter, R. S. (2014). In support of unfinished inclusion. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(4) 424-434

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

Ignatieff, M. (2001). The attack on human rights. Foreign Affairs, 80(6), 102-116.

Osler, A. (2016). Human Rights and Schooling: An Ethical Framework for Teaching for Social Justice (pp.32-60). New York: Teachers College Press.

Simonsen, E.“Folkeskolens ytterste forpost” - en annen historie om den norske folkeskolen 1945-1970. http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-2012-eva-simonsen.pdf

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 71-87)

Skjervheim, H. (1996). Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 241-250)

Skjervheim, H. (1996). Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 214-229)

Universal Declaration of Human Rights

Vygotsky L. (1929/1993): The fundamental problems of Defectology: https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1929/defectology/

Zembylas, M. (2016). Foucault and human rights: Seeking the renewal of human rights educationJournal of Philosophy of Education, 50(3), 384-397.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L