Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPE3009/1

Fagpraksis i spesialpedagogikk

Emnekode: SPE3009/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 10-15
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1345-0

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Fasting, R. B. Med rett til læring: Systemarbeid som praksisSpesialpedagogikk, 79 (3), 10-17. (8 s.)

Haug, P. (2014). Kompetanse for spesialundervisning. I: Bedre skole. 3/2014. (3 s.). 

*Jensen, P. og Ulleberg, I. Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 11 og 14 (s. 191-204 og s. 253-267). Gyldendal Akademisk.

Knudsmoen, H., Forfang, H. og Nordahl, T. (2015). Med rom for alle. Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. I: Spesialpedagogikk. 03/15 (10 s.).

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18. Læring og fellesskapKap. 1, 2, 3 og 5 (74 s.) 

Barneombudets fagrapport 2017: Uten mål og mening? Elever med spesialundervisning i grunnskolen (84 s.)

NOU 2016:27. På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming (s. 11-41).

Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tidlig innsats: Et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. I: Tidsskrift for nordisk barnehageforskning/ Nordic Early Childhood Education Research Journal, Vol. 8, nr. 2, s. 1-13. 

Supplerende

Djupedalutvalget (2015). NOU:2015-2. Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L