Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPM2003

Praksisemne - sport management

Emnekode: SPM2003

Semester: Høst
Antall studenter: 14
Emne ansvarlig: Anders Linstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ingen pensumbok, kun kompendium

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Filstad, C. (2010). Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse. "Arbeidsplassen som læringsmiljø”, kap. 6 (s 119-142) 24 s.

Filstad, C. (2010). Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse. "Organisasjonssosialisering som organisasjonslæring”, kap. 7 (s 143-162)  20 s.

Alvik, O. (2013). Nyansatte trenger gode læringsarenaer. Personal & ledelse, No 4, s 30-33, 4 s.

 D'Ábate C.P. m.fl (2009) Making the Most of an Internship: an Empirical Study of Internship Satisfaction, Academy of Management Learning & Education, Vol 8 No 4, s 527-539, 11 s.

Edwards, A. (1999). Reflective practice in sport management. Sport Management Review, 2(1), 67-81.

Gruman, J.A. (2006) Organizational socialization tactics and newcomer proactive behavior: an integrative study, Journal of Vocational Behavior, 69, s 90-104. 13 s.

Millar, P. & Stevens, J. (2012). Management training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performancesSport Management Review, 15(3), 288-303.

Perrot, S. m.fl (2014) “Organizational Socialization Tactics and Newcomer Adjustment: the Moderating Role of Perceived Organizational Support”, Group & Organization Management, s 1-27, 22 s.

I tillegg kommer ca 450  sider selvvalgt pensum som skal godkjennes innen 1. november. Dette knyttes til semesteroppgaven. (dette står oppgitt på emnebeskrivelsen)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L