Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > TVLED2001/1

Produksjonsledelse for TV – planlegging og idéutvikling

Emnekode: TVLED2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 5
Emne ansvarlig: Ola Dahl

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

  • Karlsen, Jan Terje og Gottschalk, Petter (2013). Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering, (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, 496 sider. ISBN 978-82-15-01363-3
  • Enli, Gunn, Moe Hallvard, Sundet Vilde Schanke & Syvertsen Trine (2010) TV – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.I SBN 978-82-15-01629-0
  • Hedemann, Ole (2010). Idéutvikling i mediehuset. Oslo: Høyskoleforlaget, 247 sider. ISBN 978-82-7147-338-9

Supplerende

  • Andersson, Nina B., Filmens hjerte - produksjonskontoret, Fagbokforlaget, Bergen, 2011, ISBN: 978-82-450-1145-6
  • Aakre, J., Scharning, H. S., & Rundereim, M. (2013). Prosjekthåndboka: 2.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforl. ISBN 978-82-15-02218-5
  • Stevens, Anthony. (2001) Jung, A very short introduction. ISBN13: 978-0-19-285458-2
  • Corey, Steven R. (1990): 7 prinsipper for fremgang : trinn-for-trinn mot personlig fornyelse. ISBN 8202123798

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L