Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL1002/1

Praksis 1 emne 2

Emnekode: VPL1002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Emne ansvarlig: Kjersti Wessel Jevne

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider.

Linde,S. ,Nordlund, I. & Thronsen, A. (2015): Innføring i vernepleie: Kunnskapsbasert praksis grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget. kap 2: 9 sider

Supplerende

Isaksen, J.& Karlsen, A. (2013): Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.   167 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L