Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3025/1

Forskningsdesign

Emnekode: INN3025/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Sverre Herstad & Monica A. Breiby

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samme som pensum i Vitenskapsteori og metode INN3001/1

Okasha, Samir (2016). Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Kapittel 1-3 og 5.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, kap. 11-18

Silverman, D. (2014). Interpreting Qualitative Data: A Guide to the Principles of Qualitative Research (5. utg.). Los Angeles: Sage

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Samme som pensum i Vitenskapsteori og metode INN3001/1

* Bratberg, Øivind: Tekstanalyse og historie i Øivind Bratberg: Tekstanalyse for samfunnsvitere, Cappelen Damm Akademisk, (2014), s.129-150

* Latour, Bruno: Pandora's Hope, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, (1999),  s. 24-79

* Guneriussen, Willy; Individualisme eller holisme i E.Balsvik og S.M. Solli (red.); Introduksjon til samfunnsvitenskapene, bind 2, Oslo: Universitetsforlaget, (2011), s.178-196

* Skjervheim, Hans; Deltakar og tilskodar og andre essays, Oslo: Aschehoug, (1996) s. 71-87

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L