Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INT1006/1

Ny verden, nye samfunn, nye tanker

Emnekode: INT1006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Jørgen Jensehaugen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Palmer, R.R., Joel Colton and Lloyd Kramer: A history of Europe in the modern world (11. utg.) (2014), kap. 11-16 og underkap. 81 i kap. 17. ISBN: 978-0077599607

Nye & Welch: Understanding Global Conflict and Cooperation (9. ed.) (2013), kap. 2,3,4 (111s). ISBN 978-0-205-79855-1 

Pryser, Tore: Norsk historie 1814-1860 (1999), s. 195-292 (100 s.). ISBN 978-82-521-5184-8

Nerbøvik, Jostein: Norsk historie 1860-1914 (1999) s. 97 –214 (117s)ISBN 82-521-5186-8

Stearns, Peter N.: Globalization in World History (2nd ed.) (2016) (2010-utg. kan også brukes), s. 1-123 (122 s) ISBN 9781138674295

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.), Krig og fred i det lange 20. århundre (2013), kap. 1 og 15 (44 s), ISBN 978-82-02-43191-4

Chamberlain, M. E., The Scramble for Africa (2010), ISBN 978-1408220146, s. 1-96.

Karl Marx og Friedrich Engels, Det kommunistiske manifest (2016) 68 sider, ISBN 9788230332733

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Palmer/Colton: A History of the Modern World (1995) The Age of Enlightenment, s 314-326 (13s)

* Palmer/Colton: A History of the Modern World since 1815. Prologue: A Revolutionary Half-century (1992), (20s)

* Palmer/Colton: A History of the Modern World (1995). The American Revolution, ss 351-360 (9 s)

* Baily, C.A.: The Birth of the Modern World 1780-1914 (2004). Introduction, ss 5-21 (16 s)

* Midgaard, Knut: Gode styreformer og demokrati. Fra Midgaard, Rasch Demokrati – vilkår og virkninger (2004) s. 21-50 (29 s)

* Hobson, Rolf: Freden i Westfalen Fra Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945 (2005) s. 83-86 (4 s)

* Hobson, Rolf: Demokratisering, folkekrig og restaurasjon: Fra Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945 (2005) s. 131-163 (32 s)

Sidetall i bøker: 882

Supplerende

Østerberg, Dag: Modernitetens kode og sluttord. Fra Det moderne: et essay om Vestens kultur, 1740-2000, Oslo 1999. (24s)

Pryser, Tore: Fra kongemakt til folkemakt (1997). I Nordens historie: 1397-1997: 10 essays, s. 99-124 (24 s)

Sejersted, Francis: En teori om den økonomiske og teknologiske utvikling i Norge i det 19. århundre. Fra Demokratisk kapitalisme 1993, s. 47-105. (58 s)

Stanford Encyclopedia of Philosohy: Sovereignty (15 s)

Østerud,Øyvind: Nasjonalitetsprinsippet. Fra Østerud Nasjonenes selvbestemmelsesrett, Universitetsforlaget 1984, 15-66 (51 s)

Sidetall i kompendium: 279 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L