Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA1010/1

Innføring i innovasjon og entreprenørskap

Emnekode: OLA1010/1

Semester: Høst
Antall studenter: 250
Emne ansvarlig: Atle Hauge og Sverre Herstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Fagerberg, J., Martin, B. R., & Sloth Andersen, E. (Eds.). (2013). Innovation Studies. Oxford University Press. 240 sider. Ikke kapittel 4 & 5.

Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2015). Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse. Gyldendal Akademisk. Oslo. (ca 200 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Entreprenørskap:

* Spilling, O. R. (2006). Om entreprenørskap. I O. R. Spilling. Entreprenørskap på norsk. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. s. 21-47

Nightingale, P., & Coad, A. (2014). Muppets and gazelles: political and methodological biases in entrepreneurship research. Industrial and Corporate Change, 23(1), 113-143

Innovasjon

Amabile, T. M. (1998), "How to kill creativity",Harvard Business Review, Vol. 76 No. 5, pp. 76 - 87.

* Johnson, S. (2014) How we got to now. Six innovations that made the modern world. Penguin Group. New York. (Glass, s 13-44)

Freeman, C. (1995). The ‘National System of Innovation’ in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19(1), 5-24.

Levitt, T. (2002): Creativity is not enough.Harvard Business Review. August. first publ. 1963.

Tödtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34 (8) 1203-1219.

Pine, J. B., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 1998( July-August).

https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy 

Vatne, Erik (2012). Innovasjonssystemer i servicenæringer - Hva vet vi om disse? SNF rapport 12/12 (75 s).

Flere kan komme til

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L