Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1011/1

Examen facultatum I Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Emnekode: PED1011/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Stefán Snævarr

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Stefán Snævarr (2017):Vitenskapsfilosofi for humaniora. Oslo: Cappelen Damm.

 

Følgende deler av boken er pensum:

s. 13-23 (innledning)

s. 27-45 (positivisme)

s. 51-62 (pragmatisme)

s. 81-127 (Popper, Kuhn)    

s. 149-240 (kontinental filosofi)

s. 249-290 (kontinental filosofi)   

 

Sammenlagt: 220 sider.            

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Christer Stensmo (1998): Pedagogisk filosofi (oversetter Sølvi Lillejord). Bergen: Fagbokforlaget, s. 185-191 (om John Dewey), 6 sider.

* David B. Resnik (1998): FraThe Ethics of Science. An Introduction. London og New York: Routledge, kap 1, s. 1-13, kap 2, s. 14-33, kap 4, s. 55-73 (om forskningsetikk), 49 sider.

 

Sammenlagt: 55 sider.

 

Omfang av pensum:

Hele pensum: 275 sider.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L