Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL1002/1

Praksis 1 emne 2

Emnekode: VPL1002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Emne ansvarlig: Kjersti Wessel Jevne

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. 

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider.

Linde,S. ,Nordlund, I. & Thronsen, A. (2015): Innføring i vernepleie: Kunnskapsbasert praksis grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget. kap 2: 9 sider

Supplerende

Isaksen, J.& Karlsen, A. (2013): Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.   167 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L