Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL2002/1

Praksis 2 (Emne 4)

Emnekode: VPL2002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Emne ansvarlig: Jan Erik Hovland

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A.M og Bakke, I.M (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal akademisk. s 20 -142. Totalt 132 sider

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Jamissen, G. (2012). Når erfaring blir fortelling - studenters praksisrefleksjon. I Haug, K. H., Jamissen, G. & Ohlmann, C. (red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 101-115. 14 sider.

Supplerende

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider.

(NB: oppført som obligatorisk litteratur på emne 2, 1. år)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L