Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Helserett

Emnekode: 1HELSE/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 64
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Marion Holte Hirst

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad: Helsepersonelloven med kommentarer, 3. utg., Bergen 2010
Aslak Syse: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 4. utg. Oslo 2015 
Aslak Syse: Psykisk helsevernloven, 3. utg. Oslo 2016
Bente Ohnstad: Velferd, rettssikkerhet og personvern, Oslo 2011
Kjønstad og Syse: Velferdsrett I, 5. utg. Oslo 2012 
Kjønstad og Syse: Velferdsrett II, 4. utg. Oslo 2012
Olav Molven: Helse og jus, 8. utg. Oslo 2015
Anne Kjersti Befring, Morten Kjelland og Aslak Syse: Sentrale helserettslige emner. Oslo 2016

I tillegg må alle studenter ha nyeste lovsamling (Aslak Syse, Gyldendal Akademisk.  Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017, Oslo 2016)

Supplerende

Marion Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall. Oslo 2015

Bente Ohnstad: Innføring i juss for helse- og sosialarbeidere. 5. utg. Bergen 2012

Tilhørende Studium

Helserett (2016-2017)

Tilhørende emner

1HELSE/2 Helserett 2015/2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L