Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Emnekode: 1MAKOMSA/2

Semester: Vår
Antall studenter: 30
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Inger Marie Bakke

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A-M og Bakke, I. M. (2008). Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Jensen, P. og Ulleberg, I. (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1-14

Kinge, E. (2014). Empati. Nærvær eller metode? Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Schibby, A-L Løvlie (2009). Relasjoner: et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,3,7,9,11 og 12.

Strandbu, A. (2011). Barnets deltakelse. Hverdagslige og vanskelige beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-8.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Abrahamsen, G. (2009). «Det første en blir blind på er øynene» - den langsomme prosessen mot en observasjonsbasert veiledning. I: Brekke M. og Søndenå K. (red.), Veiledningskvalitet (s. 60-75). Oslo: Universitetsforlaget.

Skjervheim, H. (2002). Deltakar og tilskodar. I: Mennesket (s. 20-35). Oslo: Universitetsforlaget.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Thrana, H. M. (2014). Kjærlighet – en anerkjennelsesrelasjon i arbeid med utsatt ungdom. Fontene forskning 7(1),  4-17.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L