Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Økonomisk rådgivning

Emnekode: 1ØKRÅ

Semester: Høst
Antall studenter: ca 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Marit Godeseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Boe, Erik (2012). Grunnleggende juridisk metode. En introduksjon til rett og rettstenkning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. NB: Ikke kapittel 23 og 24.

Kahrs, Torleif (2015). Gjeldsrådgivning. Sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak, medforfattere: Ragnhild Collin-Hansen ... [et al.] (2012).Velferdsrett IIbarnevern- og sosialrett. Kapitel 4 – taushetsplikt, kapitel 5 – familierett. Oslo: Gyldendal. Boka anbefales anskaffet fordi den inneholder flere relevante områder.

Rokhaug, Egil (2014). Gjeldsrådgivning og gjeldsordning (5. utg.). Eget forlag

Kapittel 2

Kapittel 4

Kapittel 6-9

Kapittel 10 (unntatt 10.4 og 10.6)

Kapittel 11 (unntatt 11.3.4)

Kapittel 12 -13

Solstad, Asgeir (2011). Pengene og livet: økonomisk rådgivning i sosialt arbeid (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Supplerende:

Oppslagsverk (obligatorisk):

Norges lover. Siste utgave og/eller tilgang til Lovdata. https://lovdata.no

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Brumoen, Hallgeir (2007). Vanen, viljen og valget. Oslo: Gyldendal. Kap. 5, kap. 7 og side 228, 229 og 230.

Dysthe O., Hertzberg F. & Hoel L. T (2010). Oppgaveskriving – korte oppgaver. Kapittel 7 i Skrive for å lære – Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag.

Kokkin, Judy (2005). Megling og økonomisk rådgivning – roller i yrkesrollen. Utdrag fra kapittel 7 i Profesjonelt sosialt arbeid (2. utg.) (s. 231 – 246). Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, Lars Even (2004). Samtalen som tankevekkende prosess – Om systemisk praksis i sosialt arbeid. Kapittel 3 i Lindbæk (red), Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Bergen: Høyskoleforlaget.

Poppe, Christian (2008). Fornuftig overforbruk – fins det? SIFO

Rokhaug, Egil (2015). Gjeldsordningsloven i teori og praksis (3. utgave).  Karmøy: Alpha Forlag. Kapittel 2.3.4 – 3.2.6 (side 85 – 89) og kapittel 6.3.1 – 6.3.7 (side 265 – 321).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Borgeraas E., Poppe C., Lavik R (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review, 2016, 6, 1. pp. 87 – 111.DOI: http://dx.doi.org/10.13136/isr.v6i1.124

Glemmestad, Hanne (2011): En viktig plass i Navet. Fagtidsskriftet Fontene 2011: 9.

Lyssand, Annbjørg (2012). Skyter bom. Fagtidsskriftet Fontene 2012: 4.

Poppe C., Lavik R., Borgeraas E (2015). The dangers of borrowing in the age of financializationActa Sociologica 2015, pp. 1 – 14. DOI: 10.1177/0001699315608923

Supplerende

Supplerende (ikke-obligatorisk) pensum:

Bunæs, Runa m. fl.(2009). Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. Oslo: Universitetsforlaget.

Rokhaug, Egil (2015). Gjeldsordningsloven i teori og praksis (3. utgave).  Karmøy: Alpha Forlag. NB: ca. 60 sider av boken er inne på pensum i kompendium.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L