Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lønnsarbeid

Emnekode: 2RELØSKA

Semester: Høst
Antall studenter: 50
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Christian Krogh

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Backer, Jan L. og Simen Lium (2016). Pensjoner i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN: 978-82-05-47755-1

Fallan, Lars (2015). Innføring i skatterett 2015-2016. Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN: 9788205481640.

(Ny utgave av Fallan sin skatterettsbok pleier å komme tidlig på høsten, oppjustert med de siste endringene i kurset. Av den grunn vent med å kjøpe Fallan sin lærebok inntil første samling.)

Havstein, Bjørgunn og Moen, Tove-Gunn (2010). Finansregnskap – grunnleggende teori og bokføring. 3. utg. Bergen Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009712

Havstein, Bjørgunn og Moen, Tove-Gunn (2014). Regnskapsorganisering: bokføring og intern kontroll. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 9788202428969

Norges Lover – 1687 – 2015 Studentutgaven (2016). Fagbokforlaget. ISBN: 9788245019612

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L