Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Personalarbeid

Emnekode: 2PADMAT/02

Semester: Vår
Antall studenter: 70
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Christian Krogh

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Nordhaug, Odd, (2002),  Ledelse av menneskelige ressurser. Universitetsforlaget 3. utg. ISBN: 978 82 1500 2354.

Hirst Holthe, Marion & Lønneid, Sven Ivar (2015), Arbeidsrett i et nøtteskall. Gyldendal Juridiske 1. utg. ISBN:978 820 546 2977.

Norges Lover,  Studentutgaven (siste utgivelse)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Storeng, Nils; Beck, Tom; Due Lund, Arve; (2014) Arbeidslivets spilleregler. Universitetsforlaget 3. utg.  ISBN:978 82 15 02280 2

Følgende deler av overnevnte lærebok skal omfattes av kompendiet:

Kollektiv arbeidsrett s. 691-723 (32 sider) 3. utg.

Sykelønn s. 196-234 (38 sider) 3. utg.

Foreldrepenger s. 238-244 (6 sider) 3. utg.

Endringer i arbeidsforholdet s. 423-446 (23 sider) 3. utg.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

NHO: Tariffoppgjøret og bedriften hefte. Kan lastes ned gratis fra følgende link: https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-og-bedriften-2015.pdf

Supplerende

Storeng, Nils; Beck, Tom; Due Lund, Arve; (2014) Arbeidslivets spilleregler. Universitetsforlaget 3. utg.  ISBN:978 82 15 02280 2

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L