Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

Emnekode: 55252

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2017, 2016
Emne ansvarlig: Hans Jørgen Wallin Weihe

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Wallin Weihe, H, J., Overå, S. (redaktører) (2016): Spillavhengighet: gaming og gambling. Stavanger: Hertervig Akademisk. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Flaaten, Ø., Torp, S., Aarseth, E., (2010) Ungdommers opplevelse med overdreven bruk av onlinerollespillet World og Warcraft. Tidsskrift for ungdomsforskning 10(2):57-78
= 18 sider

Griffiths, M. D. (2007). Videogame addiction: fact or fiction? I: Willoughby, T. and Wood, E. (Red.), Children's learning in a digital world. Oxford : Blackwell, 85 -103. = 18 sider.

Karlsen, Faltin (2013). A World of Excesses – Online Games and Excessive Playing. London: Ashgate, Chapter 6 Pathological Gaming and Social Context side 93 – 114 =22 sider

Lemmens, J. R., Valkenberg, P. M., Peter, Jochen (2009). Development and Validation of a Game Addiction Scale for Adolescents. Media Psychology, 12(1):77-95 =15 sider

Teigene, E. (2000). Fra kaos til kontroll. Gjeldsarbeid i praksis. Oslo.Tano Ashehoug. Kapittel 3 (side 29 – 35) og kapittel 17 (side 121 - 129) =15 sider. 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Fellman, H. (2010).Veileder for ansatte i skolen - Regulering av rolle- og strategispilling på nettet. Ottestad. KoRus-Øst. = 35 sider. 

Frøberg, F. (2006). Spel om pengar bland unga: En kunskapssammanställning. Stockholm. Statens Folkhälsoinstitut. Følgende sider: 30 – 45. = 16 sider. 

Frøyland, L. R., Hansen, M., Sletten, M. A., Torgersen, L., & Soest, T. V. (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA-rapport 18/10. Følgende sider: 122-179 (Kap 5 og 6). = 58 sider

Huang, K., Pallesen, S., Mentzoni, R. A., Hanss, D., Schou Andreassen, C., Molde, H. (2015). Dataspillavhengighet – en oversikt over utbredelse, måling, korrelater, og behandling. I: Tidsskrift for ungdomsforskning.15 (1) 33-50 = 17 sider.

Kulturdepartementet (2015). Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018). Oslo: Kulturdepartementet  = 16 sider 

Pallesen, Ståle; Molde, Helge; Bjorvatn, Bjørn; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Huang, Kristin; Andreassen, Cecilie Schou (2015). Behandling av dataspillavhengighet : en systematisk oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 471-478 = 7 sider.

Supplerende

Fekjær, H.O. (2001). "Spillegalskap" – vår nye landeplage. Oslo. Gyldendal Akademisk.  Se spesielt følgende sider: 49 – 55, 56 – 66, 85 – 90, 104 – 106, = 26 sider (Hele boken kan brukes)

Fekjær, Hans Olav (1998).Vi bør avmystifisere avhengighetsbegrepet. Rus og avhengighet 1(1), s 30-32. = 3 sider

Gee, J. P. (2007). Good video games + good learning: collected essays on video games, learning, and literacy. New York: P. Lang = 10 sider


Hansen, M og Skjerve, R. (2006). Game over. Oslo. Gyldendal Akademisk. Se spesielt  side 32-34, 55 – 65, 66 – 74, 104 – 116, 138 – 150. = 51 sider. (Hele boken kan brukes),

Mentzoni, R., Brunborg, G., Molde, H., Myrseth, H., Skouverøe, K. J., Hetland, J., Pallesen, S.(2010). Problematic Video Game Use: Estimated prevalence and associations with mental and physical health. Cyberpsychology, Behavior and Social networking, 14(10), 591-596 = 27 sider

Pran, K. R., og Ukkelberg, Å., (2010). Spillevaner og spilleproblemer i befolkningen. Analyserapport. Oslo. Synovate. Følgende sider 24-38 (Kapittel 3), 50-77 (Kapittel 5) = 43 sider. 

Pallesen, S., Molde, H., Mentzoni, R. A., Hanss, D. og Morken, A. M. (2016). Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015. Rapport for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi. 103 sider.

Skaug, T. (2001). Spilleavhengighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (38)99 – 108. = 6 sider.

Skjerve, R. & Prescott, P. (2005). Et behandlingsprogram for spilleavhengighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, (42)505 – 511 = 6 sider.


Slettebø, T. (2000). Empowerment som tilnærming i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid nr. 2(20.)= 6 sider.

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2004). Rus. Nytelse, lidelse og handling. Oslo: Abstrakt forlag.

Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Smith-Solbakken, Marie (2012). Sorg. Kjærlighetens pris er sorgen. Stavanger: Hertervig Akademisk 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L