Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BÆR1001/1

Semester: Vår
Antall studenter: 50
Kull:  2017
Emne ansvarlig: Trond Gansmo Jakobsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ariansen, Per (1992). Miljøfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 6, 7, 8, 9 (ca 100 s.) (Også tilgjengelig på nettet)

Barry, John. (2007). Environment and Social Theory. Routledge (2nd ed.), Kap. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 (ca 150 s.)

Bhaskar, R., Høyer, K. G., & Næss, P. (2012). Ecophilosophy in a world of crisis: critical realism and the Nordic contributions. London: Routledge. Kap 4 og 13.

Jakobsen, Trond Gansmo (2005). Økofilosofi – økologi, evolusjonsteori og transformativ læring. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Kap. 1, 2, 3 (s. 113-123), 5, 6 (230-238), 7 (tils. ca 160 s.)

Sterling, Stephen (2001). Sustainable education : re-visioning learning and change. Totnes : Green Books for the Schumacher Society. (hele boka ca 80 s.)

Stryken, Arne C. (2000). Bærekraft og naturbruk: naturforvaltning fra miljøetikk til praktisk politikk. Oslo : Topografisk forl. Kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (150 s.)

Stryken, Arne C. (2013). Klimahistorie og klimapolitikk. Oslo : Dreyer. kap. 1, 2, 12, 15, 17, 18, 19

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Science, 155(3767), 1203-1207.

Cook, F. (1989). The Jewel Net of Indra. I  J. B. Callicott & R. T. Ames (eds), Nature in Asian Traditions of Thought (s.  213 – 230). Albany: State University of New York Press.

Ariansen, P. (1996). Vitenskap og miljø - miljøkrise, vitenskap og verdi. I O. Wormnæs m.fl.,Vitenskap - enhet og mangfold (s. 321-339). Oslo: Ad notam Gyldendal.

Kronlid, D. (2005). Tre miljöetiska perspektiv på återutsättning av fisk. I Miljöetik i praktiken  (s. 43-68). Lund: Studentlitteratur.

Næss, A. (1986). The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects. Philosophical Inquiry, 8(1/2), 10-31.

Næss, A. (2008). Økosofi T: selv-realisering. I P.I. Haugland (red.), Dyp glede (s. 154 - 165). Oslo: Flux.                                                           

Næss, A. (2008). Naturens egenverdi og de vakre handlingers etikk. I P.I. Haugland (red.), Dyp glede (s. 184-193). Oslo: Flux.          

Ingebrigtsen, S. & Jakobsen, O.D. (2004). Økonomi, natur og kultur : Ny økonomi på et filosofisk grunnlag (kap. 1 og 2, s. 9-22, 23-38). Oslo: Abstrakt forlag.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

O'Sullivan, E., & Taylor, M. M. (2004). Glimpses of an Ecological Consciousness. I E.V O’Sullivan & M.M. Taylor (eds.), Learning Toward an Ecological Consciousness : Selected Transformative Practices (s. 5-23) . New York: Palgrave Macmillan.

Jakobsen, T.G. (2009, 29. september). Akademia og miljøproblemene, GD.

Dokumenter

  1. The Earth Charter
  2. Teaching Sustainability with the Earth Charter
  3. The UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014)  Framework for the UN DESD International Implementation Scheme

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L