Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Internasjonal fredspolitikk

Emnekode: BHIS2001/1

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Jørgen Jensehaugen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

  • Carr, E. H., The Twenty Years’ Crisis (orig. 1939) with a new introduction by Michael Cox, Palgrave Macmillan 2001. Vi skal her ikke minst bruke denne introduksjonen, som gir viktig innsikt i et fagfelts utvikling. (272 s.)
  • Finnemore, Martha, The Purpose of Intervention. Changing Beliefs About the Use of Force, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, (160 s.)
  • Kant, Immanuel, On Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, Ed. Brian Orend, Broadview editions, 2015. Les både “Introduction” og “On Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”. (81s.) 
  • Mazower, Mark, Governing the World. The History of an Idea, Penguin Books, London 2012. (427 s.)
  • Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik. Krig og fred i det lange 20. århundre, Cappelen Damm Akademisk, 2013, kap. 9-11 og 14-15. (100s.)
  • Fixdal, Mona (red.), Fredsmegling i teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk, 2016, kap. 1-2 og Etterord. (51s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Baehr, Peter R. and Leon Gordenker, The United Nations: Reality and Ideal, PalgraveMacmillan, 2005, kap. 7, s. 146-158, (12 s.)

Michael Barnett (2006) «Building a Republican Peace. Stabilizing States after War», International Security, vol. 30, No. 4. (26 s)

Cassese, Antonio, ”The Historical Evolution of the International Community” i International Law, Oxford University Press 2005, s. 22-45, (24 s.)

Cortright, David,"What is peace?", "The first peace societies" and "Toward internationalism", i samme, Peace. A History of Movements and Ideas, Cambridge University Press, 2008, s. 1-21, 25-44, 45-66, (63s.)

Skran, Claudena M., Refugees in InterWar Europe. The Emergence of a Regime, Clarendon Press, Oxford 1995, introduksjonen ”Refugees: A Human Problem in a World of States” (s. 1-10), samt kapitlene 1, ”The Emergence of Refugees as an Issue in International Politics” (s. 13-30), 5, ”In Search of Durable Solutions” (s. 146-184), og 8, ”The Influence of the International Refugee Regime” (s. 261-296), (100 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L