Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: FFV1003/2

Semester: Høst
Antall studenter: 15
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Lars Ole Kristiansen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bakøy, Eva og Moseng, Jo Sondre (red.) (2008): Filmanalytiske tradisjoner. Oslo: Universitetsforlaget

Engelstad, Audun (2015): Film og fortelling. Bergen: Fagbokforlaget. (Del I + Del III)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bergman, Ingmar (2004): I Laterna magica. Stockholm: Norsteds förlag (s. 5-23)

Bjørkly, Arnstein (2015): «Weirdo, Psycho – en gjennomgang av Dressed to Kill», Z nr 4/2015 (s. 5-15)

Bjørkly, Arnstein (2000): «To be continued?Eyes Wide Shutog Stanley Kubricks verk». I Kubrick – Overblikk og labyrint, Oslo: Aschehoug. (s. 159-210)

Bordwell, David /Thompson, Kristin (2010): «Part II: Film Form». I Film Art. An Introduction. New York: McGraw-Hill. (s. 47-105).

Bordwell, David (2006): «Subjective Stories ans Network Narratives» i The Way Hollywood Tells It. Berkeley: University of California Press (s. 72-103)

Braad Thomsen, Christian (2011): ”Nils Malmros”. I Film med håndskrift. København: Tiderne skrifter. (s. 19-62)

Braaten/Kulset/Solum (2002): «Filmatiske grunnelementer». Introduksjon til film. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (s15-36)

Corrigan, Timothy J. (2007): «Writing about the movies». I A Short Guide to Writing about Film, New York:  Pearson Longman (s 1-17)

Hoberman, J (2013): «Part I». I Film After Film. London: Verso. (s. 3-46)

Jørgen Lorentzen (2004): ”Kunsten å sette seg Maskuliniteten i krise”. I Maskulinitet. Oslo: Spartacus. (s. 15-32)

King, Geoff (2002): «Narrative vs. Spectacle in the Contemporary Hollywood Blockbuster». I New Hollywood Cinema. An Introduction, London: I.B.Tauris (s. 178-223)

Kolnar, Knut (2005): «Romance». I Mannedyret. Oslo: Spartacus. (s. 195-207)

Kozloff, Sarah (1992): «Narrative Theory and Television» i Allen, R (red.): Channels of Discourse, Reassembled, 2. Edition, London, Routledge (s. 67-100)

Kristiansen, Lars Ole (2014): «Kjønnskamp i Edens hage» I Z nr 4/2014. (s.16-35)

Kristiansen, Lars Ole (2014): «Syndefall og syndebukker – tap av uskyld i Nils Malmros' filmunivers», Z nr. 2/2014SIDETALL? (s. 20-27)

Kristiansen, Lars Ole (2015): «Åpen fremtid», Z nr 4/2015 (s. 70-80)

Lacey, Nick (2005): «Film and theory». I Introduction to film. London: Palgrave Macmillan (147-207)

Lumet, Sidney (1996): «Style». I Making Movies. New York: Vintage Books (s. 49-58)

Modleski, Tania (2005): «Femininity By Design. Vertigo». I The Women Who Knew Too Much. New York: Routledge (s. 89.101)

Mulvey, Laura (1999): Visuell nytelse og narrativ film» i Fossheim, H (red.): Filmteori.En antalogi, Oslo, Pax Forlag (s. 170-181)

Murch, Walter (2001): In the Blink of an Eye: «Why Do Cuts Work?» (s. 5-9), «Most With the Least» (s. 15-16), «The Rule of Six» (s. 17-20), «Dreaming in Pairs» (s. 26-28),  «Don't Worry, It's Only a Movie» (s. 57-63). Los Angeles: Silman-James Press.

Paasche, Marit (2013): «Persona og Sontag. Omkostninger ved å tape et jeg» Et annet lerret. Oslo: Feil forlag  (s. 45-62)

Russell, Catherine (2011): «Yasujiro Ozu: A Short History of the Home Drama». I Classic Japanese Cinema Revisited. London: Continuum (s. 19-52)

Schatz, Thomas (1981): «Film Genres and the Genre Film». I Hollywood Genres. New York: McGraw-Hill (s 14-42)

Smith, Murray (1999): ”Endrede tilstander: Karakter og følelsesmessig respons i film”. I Fossheim, Hallvard J. (red.) Filmteori. En antologi., Oslo: Pax Forlag. (s 256-270)

Sontag, Susan (2009): «Against Interpretation». I Against Interpretation and Other Essays, London, Penguin Books (s. 3-14)

Tasker, Yvonne: «The Sum and the Parts: Horror, Crime and the Woman's Picture». I The Silence of the Lambs. London: BFI Publishing (s. 22-40)

White, Mimi (1992): «Ideological Analysis and Television» i Allen, R: Channels of Discourse, Reassembled, 2. Edition, London, Routledge (s. 161-202)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Eidsaa Larsen, Endre:Analysen: Villmark 2, Montages.no http://montages.no/2015/10/analysen-villmark-2-2015/

Gjelsvik, Anne: Analysen:Louder Than Bombs, Montages.no http://montages.no/2015/10/analysen-louder-than-bombs-2015/

Koritzinsky, Roskva: «It has nothing to do with Satan, Mama» i Z nr. 42015 – også publisert på Montages http://montages.no/2015/11/it-has-nothing-to-do-with-satan-mama/

Kristiansen, Lars Ole: «Se på Adèle! Det perfekte menneske i Abdellatif KechichesBlå er den varmeste fargen», Montages http://montages.no/2013/12/se-pa-adele-det-perfekte-menneske-i-abdellatif-kechiches-bla-er-den-varmeste-fargen/

Moseng, Jo Sondre:Analysen: Natt til 17., Montages.no http://montages.no/2014/05/analysen-natt-til-17-2014/

Sødtholt, Dag:Analysen: De nærmeste, Montages.no http://montages.no/2015/04/analysen-de-naermeste-2015/

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L