Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Filmhistorie

Emnekode: FFV1004/2

Semester: Høst
Antall studenter: 50
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jan Anders Diesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Gomery, D. & Pafort-Overduin, C. (2011). Movie history : a survey (2. utg.). New: York Routledge (450 s.)
Sørenssen, B. (2007). Å fange virkeligheten : dokumentarfilmens århundre (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget 2007 (368 s.)
Hanche, Ø., Iversen, G., & Aas, N. K. (2014). Bedre enn sitt rykte : en liten norsk filmhistorie (3. utg.). Oslo: Norsk filminstitutt. (118 s.)

Supplerende

Obligatorisk filmliste

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L