Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Film- og fjernsynsbransjen

Emnekode: FFV1007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Vilde S. Sundet/Jo Sondre Moseng

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Lavik, Erlend (2015) Forfatterskap i TV-drama. Showrunnermodellen, One Vision – og Kampen for tilværelsen. Oslo: Universitetsforlaget. (107 sider). Tilgjengelig (open access): https://bora.uib.no/handle/1956/11706

Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald. Kapittel 2-3, 9-10 og 12 (48 sider) Tilgjengelig (open access): https://www.regjeringen.no/contentassets/98dcafb6544e4161b32b5c2e8b978d20/nn-no/pdfs/stm201420150038000dddpdfs.pdf

Meld. St. 30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk. Kapittel 2-5 (46 sider). Tilgjengelig (open access): https://www.regjeringen.no/contentassets/7a2bd58ee37f45609e7cb1c58240bfe1/no/pdfs/stm201420150030000dddpdfs.pdf

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

INTRODUKSJONSTEKSTER:

Banks, Miranda (2015) «How to Study Makers and Making». I M. Alvardo, M. Buonanno, H. Gray & T. Miller (red.) The SAGE Handbook of Television Studies. Los Angeles: Sage Publications. Side 117-132 (15 sider).

Havens, Timothy & Amanda Lotz (2012) «Key concepts in media industry studies». I Understanding Media Industries. New York: Oxford University Press. Side 1-26 (26 sider).

Mirrlees, Tanner (2013) «Designing Global Entertainment Media: Blockbuster Films, TV Formats, and Glocalized Lifestyle Brands». I Global Entertainment Media. Between Cultural Imperialism and Cultural Globalization. London: Routledge. Side 179-207 (29 sider).

Napoli, Philip M. (2009) «Media Economics and the Study of Media Industries». I J. Holt & A. Perren (red.) Media Industries. History, Theory, and Method. Wiley-Blackwell. Sider 161-170 (9 sider).

Redvall, Eva (2016) «Film and Media Production as Screen Idea System». I P. McIntyre, J. Fulton & E. Paton (red.): The Creative System in Action. Understanding Cultural Production and Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 139-154 (15 sider).

 

 

FILM

1. Bransje/struktur

Andersson, Nina B. (2011) «Innledning». I Filmens hjerte – Produksjonskontoret. Bergen: Fagbokforlaget. Side 9-32 (23 sider).

Bloore, Peter (2013) «Show me the money. The business of film and the value chain». I The Screenplay Business. Managing creativity and script development in the film industry. London: Routledge. Side 30-51 (21 sider).

Eira, Stine S. (2016, under publisering) «Hvordan lykkes med spillefilmproduksjon i regionene? En selskapsanalyse». I E. Bakøy, R. Puijk & T. Helseth (red.) Norsk film og tv i et produksjonsperspektiv (tentative tittel). Vallset: Oplandske bokforlag (15 sider).

Moseng, Jo Sondre (2016, under publisering) «Produksjonslandskapet i norsk film». I E. Bakøy, R. Puijk & T. Helseth (red.) Norsk film og tv i et produksjonsperspektiv (tentative tittel). Vallset: Oplandske bokforlag. (15 sider).

Randle, Keith (2011) «The organization of film and television production». I M. Deuze (red.) Managing Media Work. London: Sage. Side 145-153 (8 sider).

Vonderau, Patrick (2014) «Beyond Piracy: Understanding Digital Markets». I J. Holt & K. Sanson (red.) Connected Viewing. Selling, Streaming, & Sharing Media in the Digital Era. London: Routledge. Side 99-123 (24 sider).

Mary P. Wood (2007) «Outclassing Hollywood at the box office?» og «Popular cinema and local stories». I Contemporary European Cinema. London: Hodder Arnold. Side 67-98 (31 sider).

 

2. Filmdistribusjon

Blystad, Espen Seip & Lene Løken (2008) «Publikums kinovaner – bevegelser og trender». I O. Solum & D. Asbjørnsen (red.) Film og kino. Den norske modellen. Oslo: Unipub. 119-150 (31 sider).

Crisp, Virgina (2015) «Formal Film Distribution». I Film Distribution in the Digital Age. Pirates and Professionals. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 16-32 (16 sider).

Asbjørnsen, Dag & Ove Solum (2013) «En film- og kinodistribusjon i forandring». I O. Solum (red.) Film til folket. Oslo: Akademika forlag. Side 237-256 (19 sider).

 

3. Filmpolitikk

Bakøy, Eva (2012) «Kvalitet, filmkonsulenten og ‘dritten i midten’». I E. Bakøy & R. Puijk (red.) Kvalitet i praksis. Film, fjernsyn og foto. Kristiansand: IJ-forlaget. Side 15-42 (27 sider).

De Vinck, Sophie & Caroline Pauwels (2015) «Beyond Borders and into the Digital Era: Future-proofing European-level Film Support Schemes». I I. Bondebjerg, E. Redvall & A. Higson (red.) European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 102-123 (21 sider).

 

4. Filmfestivaler (56 sider)

Birkvad, Søren (2012) «Ikke alltid skjønt, men sant og godt. Festivalisert kvalitet i dokumentarfilmen». I E. Bakøy & R. Puijk (red.) Kvalitet i praksis. Film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget. Side 43-70 (27 sider).

 

FJERNSYN

1. Bransje/struktur

Sundet, Vilde Schanke (2016, under publisering): «Den private tv-industrien i Norge: En medieøkologisk produksjonsanalyse». I: E. Bakøy, R. Puijk & T. Helseth (red.) Norsk film og tv i et produksjonsperspektiv (tentative title). Vallset: Oplandske bokforlag. (20 sider).

 

2. Fjernsynsproduksjon (54 sider)

Bakøy, Eva (2016, under publisering) «Produksjonskultur i Rubicon og Monster». I E. Bakøy, R. Puijk & T. Helseth (red.) Norsk film og tv i et produksjonsperspektiv (tentative title). Vallset: Oplandske bokforlag. (20 sider).

Moran, Albert (2015) «Television program formats: Their making and meadning». In M. Alvardo, M. Buonanno, H. Gray & T. Miller (red.) The SAGE Handbook of Television Studies. London: Sage Publications. Side 205-225 (20 sider).

Rinde, Sissel (2006) «Store forhåpninger. Enterprise-kanalen TV 2». I G. Enli, T. Syvertsen & S.Ø. Sæther (red.) Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV 2 1992-2002. Kristiansand: IJ-forlaget. Side 227-241 (14 sider).

 

3. Fjernsynsdistribusjon og programlegging (62 sider)

Nordås, Frode (2015) «Webkringkasting – til nye sjåarar på YouTube». I R.W. Vaagan & J. Barland (red.) Entreprenørskap og ledelse i media. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 63-83 (20 sider).

Sundet, Vilde Schanke (2016, under publisering) «VGTV-serien Oljebarna: Produksjon og publisering av tv for nett». I: E. Bakøy, R. Puijk & T. Helseth (red.) Norsk film og tv i et produksjonsperspektiv (tentative title). Vallset: Oplandske bokforlag. (20 sider).

 

4. Fjernsynspolitikk (38 sider)

Enli, Gunn, Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet & Trine Syvertsen (2013) «From Fear of Television to Fear for Television: Five Political Debates about New Technologies». I Media History, vol. 19:2; 213-227 (14 sider).

5. Fjernsynsdrama, kvalitet og mangfold (54 sider)

Bondebjerg, Ib & Eva Novrup Redvall (2015) «Breaking Boarders. The International Success of Danish Television drama». I I. Bondebjerg, E.N. Redvall & A. Higson (red.) European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life. New York: Palgrave MacMillian. Side 214-238 (24 sider).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

(Ikke sortert etter tema)

Bjerkeland, Ingvild (2015) «The Rise of the Regions. Norwegian film policy and the new regional cinema». I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 18:1; 125-142 (17 sider).

Enerhaug, Marit Falkum & Håkon Larsen (2013) «Norsk filmpolitikk på 2000-tallet. Omstrukturering av ein bransje i vekst». I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 16:1; 25-43 (18 sider).

Engelstad, Audun (2016) «Sensation in Serial Form: High-end Television Drama and Trigger Plots», Kosmorama#263. Side 1-15 (15 sider). Tilgjengelig (open access): http://www.kosmorama.org/ServiceMenu/01-Nyt/~/link.aspx?_id=453F1756C8084E08B2C78388D9EDF0BB&_z=z

Ihlebæk, Karoline, Trine Syvertsen & Espen Ytreberg (2011) «Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjema etter digitaliseringen». I Norsk medietidsskrift, vol. 3:18; 217-239. (22 sider)

Jensen, Pia Majbritt (2016) «Global impact of Danish Drama Series: A Peripheral, Non-commercial Creative Counter-flow», Kosmorama #263. Side 1-15 (15 sider). Tilgjengelig (open access): http://www.kosmorama.org/Artikler/Global-Impact-of-Danish-Drama-Series.aspx

Krumsvik, Arne & Vilde Schanke Sundet (2011) «Etablerte medier og deres forutsetninger for fortjeneste: En komparativ analyse av konkurranseforholdene i norsk avis-, radio- og fjernsynsbransje». I Norsk medietidsskrift, vol. 3:18; 188-214 (26 sider).'

Lotz, Amanda (2014) «Understanding Television at the Beginning of the Post-Network Era». I The Television Will Be Revolutionized, second edition. New York: New York University Press. Side 21-52 (31 sider).

Syvertsen, Trine, Gunn Enli, Ole J. Mjøs & Hallvard Moe (2014) «Public Service Broadcasting». I T. Syvertsen, G. Enli, O.J. Mjøs & H. Moe The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Age. Michigan: The University of Michigan Press. Side 71-95 (24 sider). Tilgjengelig (open access): https://www.press.umich.edu/6943059/media_welfare_state

Wong, Cindy H. (2011) «Film Festivals and Film Industries». I Film Festivals: Culture. People, and Power on the Global Screen. New Brunswick: Rutgers University Press. Side 129-158 (29 sider).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L