Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen philosophicum (for BAFFV og BAKPL)

Emnekode: FFV1008/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anstein Gregersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Snævarr, S. (2008). Kunstfilosofi : En kritisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 8245007072. s 11-92.(totalt 82 s)

Johnsen, K., Slattelid R., & Ågotnes, K. (2008).Vitenskapens språk. Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0766-4. (Totalt 240 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 Bø-Rygg, A. og  Eriksen, T.B. (2012). Klassisk estetisk teori: Fra Platon til Diderot. Oslo: Universitetsforlaget.

Platon (s 52-67)

Aristoteles (s 71-89)

(=35 s)

 

Bø-Rygg, A. & Bale, K. (2008). Estetisk teori: En antologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Hume (s 17-31)

Kant (s 56-68)

(=28 s)

 

Hegel, G.W.F. (1986). Fra Innledning til estetikken. Oslo: Thorleif Dahls kulturbibliotek. s 13-28.

(=16 s)

 

Skirbekk, G & Gilje, N. (2007). Filosofihistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Platon (s 48-70)

Aristoteles (s 71-94)

Aquinas (s 126-141)

Descartes (s 198-212)

Hume (s 243-260)

Kant (s 298-323)

Hegel (s 334-346)

(= 117 s)

Svendsen, L.Fr.H. & Säätelä, S. (2007). Det sanne, det gode og det skjønne. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 6.1 "konsekvensialisme", 10s)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L