Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap

Emnekode: FFV2003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 7
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Anne-Lise With

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K.  Larsen L.O (2013).  Metodebok for mediefag. 4 utg. Bergen: Fagbokforlaget. (316 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L