Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Film- og fjernsynshistoriens historiografi

Emnekode: FIF3008/2

Semester: Høst
Antall studenter: 8
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jan Anders Diesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bordwell, David (1997). On the History of Film Style. Cambridge: Harvard University Press.(kap 1-5)

Brinch, Sara og Gjelsvik, Anne (ed.) (2009). Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver. Kristiansand: Høyskoleforlaget (utdrag ca. 200 s. - ikke bidragene til Gaines, Widding, Jönsson, Hedling og Gumbrecht)

Diesen, J.A, Helseth, T. og Iversen, G. (2016). Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bordwell, David (2006) "Introduction: Beyond the Blockbuster", i: The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies. Berkeley: University of California Press (18 s.)

Cook, David A. (2006) "'We're in the Money!' A Brief History of Market Power Concentration and Risk Aversion in the American Film Industry from the Edison Trust to the Rise of Transnational Media Conglomerates", i: Vitali & Willemen (ed.) Theorising National Cinema. London: BFI (13 s.)

Gomery, Douglas (1998) "Hollywood corporate business practice and periodizing contemporary film history", i: Neale & Smith (ed.) Contemporary Hollywood Cinema. London: Routledge (9 s.)

Helseth, Tore (2011): “Små historier, store fortellinger. Den norske filmrevyen 1941-63“. (12 s.), i Bakøy og Helseth (2011) Den andre norske filmhistorien. Oslo: Universitetsforlaget.

Sarris, Andrew (1968) "Toward a Theory of Film History", i: The American Cinema: Directors and Directions, 1929-1968. New York: Dutton (15 s.)

Sejersted, Francis (1995) "Historiefagets fortellinger", i: Nytt norsk tidsskrift nr. 4/1995 (10 s.)

White, Hayden (2003) "Den historiske teksten som litterær artefact", i: Historie og fortelling. Utvalgte essays. Oslo: Pax (26 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L