Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap)

Emnekode: FIF3014/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Roel Puijk

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (eds.) (2008). The Craft of Research. Chicago & London: The University of Chicago Press.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L