Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Individ, samfunn og pedagogikkens rolle

Emnekode: GPD1002/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 75
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete og Kari Skjaker

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Pensum GPD 1002/2 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle

 

Bjørnsrud, H.,& Nilsen, S. (red.) (2008)Tilpasset opplæring: intensjoner og skoleutvikling.Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-38043-1.

 

Bø, I. (2005). Påvirkning og kontroll. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0095-5.

 

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning.Oslo: Abstrakt forlag ISBN: 978-82-7935-293-8.

*Fellespensum GPD 1001/2

 

Erdis, M., & Bjerke, A-K. (2009). Juss for pedagoger. Bergen: Fagbokforlaget  107 sider ISBN: 978-82-450-0723-7,

 

Imsen, G. (2014). Elevens verden (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.     ISBN: 978-82-15-00737-3. Eventuelt 4 utgave.

 

Mausethagen, S. (2015). Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet.Oslo: Universitetsforlaget . ISBN: 9788215024523  (144 sider)

 

 Monsen, L., Bjørnsrud, H., Nyhus, L., & og Aasland, B. (red.) (2009). Kvalitet i skolen: Forskning, erfaringer og utvikling.Oslo: Cappelen Damm.                                   ISBN: 978-82-02-28621-7.

                                 

Sand, S. (2008). Ulikhet og felleskap : Flerkulturell pedagogikk i barnehagen.Vallset: Oplandske Forlag. ISBN: 978-82-7518-153-2.

 

Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change (Schmacher Brifings nr 6), Devon: Green Books Ltd. ISBN: 978-1-870098-99-1

 

Strømsø, H. I., Lycke, K., H., & Lauvås, P. (red.) (2006). Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning.Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 978-82-02-24988-5.

 

Thoresen, I. T. (2015). Barnehagelæreren: Profesjon, politikk og forsking.Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN:978-82-02-47852-0  (170 sider)

 

Wilson, D.., Hausstätter, R. S.,& Lie, B. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen.  Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0871-5.

 

Øia, T., & Fauske, H. (2010). Oppvekst i Norge  (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag . ISBN: 978-82-7935-292-1.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Artikkel, elektronisk tilgjengelig: http://docplayer.no/11453036-Eirik-j-irgens-skolen-som-laerende-organisasjon.html

Irgens, E.J. (2014).Skolen som lærende organisasjon.I: Postholm og Tiller (red.) Profesjonsrettet pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 283-298 (kapitel 15)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L