Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Treningsveileder med praksis

Emnekode: IDR1005

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 45
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Eirik Grindaker

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad B. R., & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening –i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Undervisning.

Abrahamsen, F., Arntzen, A., & Haugen, R. (2014). Personlig trener– hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching. Oslo: Akilles

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L