Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Fysisk aktivitet og helse I

Emnekode: IDR1008/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 45
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Geir Vegge

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bahr, R. (2009). Aktivitetshåndboken- Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet. Rapport IS-1592. Pensumkapitler: 1-2, 8, 13, 17-18, 22-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37, 39-41, 44-45. Som nettutgave:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Publikasjoner/aktivitetshaandboka.pdf  (290 sider).

Bahr, R. m.fl (2014). Idrettsskader – diagnostikk og behandling. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke. 
Pensumkapitler: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14  (260 sider).  ISBN: 978-82-450-1224-8

Folkehelseinstituttet (2014). Folkehelserapport 2014. Oslo: Folkehelseinstituttet. Finnes gratis på nett:http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten

Helsedirektoratet (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Rapport IS-2170.Finnes gratis på nett: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf  (28 sider).

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge. Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014. Rapport IS-2183. Finnes gratis på nett: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitetsniva-blant-voksne-og-eldre-i-norge-oppdaterte-analyser-basert-pa-nye-nasjonale-anbefalinger-i-2014  (24 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

KOMPENDIUM OM FOLKEHELSE.

Innhold:

 

Intro fysisk aktivitet og folkehelse

 

Øverby N.C., Klungland M.T og Høigaard R. 2011. Hva er folkehelse og folkehelsearbeid. IFolkehelsearbeid, red Øverby N.C., Klungland M.T og Høigaard R. Kristiansand: Høgskoleforlaget AS. s.11-22.

 

Mæland J.G. 2010. Forebyggende helsearbeid: Folkehelsearbeid i teori og praksis. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. s.24-34 og s.58-79

 

Nerhus K.A., Anderssen S.A., Lerkelund H.E. og Kolle E. 2011. Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse. Norsk Epidemiologi 2011;20 (2): 149-152

 

Intervensjoner og virkemidler i folkehelsearbeid

 

Biddle S.J.H og Mutrie N. 2008. Interventions in organizations and communities. IPsychology of Physical Activity. Determinants, well-being and interventions. 2th ed, red Biddle S.J.H og Mutrie N. USA: Routledge. s.316-346.

 

Sletteland N. og Donovan R.M. 2012. Sosial markedsføring. IHelsefremmende lokalsamfunn, red Sletteland N. og Donovan R.M. 142-164. Oslo: Gyldendal Akademiske. s.142-164.

 

Folkehelseutfordringer 

 

Andersen E., Høstmark A.T., Lorentzen C. og Anderssen S.A. 2011. Low level of objectively measured physical activity and cardiorespiratory fitness, and high prevalence of metabolic syndrome among Pakistani male immigrants in Oslo, Norway. Norsk Epidemiologi 2011;20 (2): 199-208

 

Helsedirektoratet. 2010. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre, kortversjon. 7 sider.

 

Helsedirektoratet. 2012.Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011, sammendrag. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-6-9-og-15-aringer-i-norge/Publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-%206-9-og-15-aringer-i-norge.pdf. 5 sider.  

 

Barn og unge

 

Stratton G. og Watson P. 2009. Young people and physical activity. IPhysical activity & health Promotion. Evidence-based Approaches to Practice,red Dugdill L., Crone D., og Murphy R. United Kingdom: Blackwell Publishing. s.150-173. 

KOMPENDIUM OM HLR OG LIVREDNING

Innhold

 

Hjerte- lungeredning

Haugen Jan Erik og Knudsen Øistein. 2008. Akuttmedisinsk sykepleie, s. 56- 72 og 80-95. 33 sider.

 

Norsk Resuscitasjonsråd, Retningslinjer 2010 HLR PÅ BARN OG SPEDBARN. Online:

http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/6.-Barn-retningslinjer-2010.pdf , 3 sider.

 

Norsk Resuscitasjonsråd, Retningslinjer 2010 BASAL HLR – VOKSNE. Online:

http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/2.-BHLR-retningslinjer-2010.pdf   3 sider.

 

Hüpfl Michael, Selig Harald F, Nagele Peter. 2010.Chest-compression-only versus standard cardiopulmonary resuscitation: a meta-analysis. Lancet 2010; 376: 1552–57, 6 sider.

 

 

Livredning

Madsen Ørjan og Blixt Turid. 1997. Svømmeaktiviteter for viderekommende, s.202-204 og 267- 293. 27 sider.

 

KOMPENDIUM NORSK GRUNNKURS I BRUK AV HALVAUTOMATISK HJERTESTARTER (utgitt av Norsk Resuscitasjonsråd)

Studentene kjøper hjertestarterkompendiet av faglærer, som har foretatt en felles bestilling av kompendiet. 

KOMPENDIUM VÅRSEMESTERTEMAER

Innhold:

Temaet astma/ luftveislidelser

Bertelsen Bjørn Inge. 2011. Patologi: Menneskets sykdommer. Gyldendal forlag. Om immunsykdommer, s.44-51.

 

Carlsen K. Fysisk aktivitet og luftveissykdommer, astma og allergi. Tidsskr. For norsk lægeforening 2000, 120: 3305-9 

Online: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=211663  5 sider.

 

NHI.NO  (Norsk HelseInformatikk) sine internettsider. Anstrengelsesutløst astma. Online:

http://nhi.no/sykdommer/lunger/astma/astma-anstrengelsesutlost-6602.html?page=4 4 sider. 

 

NHI.NO  (Norsk HelseInformatikk) sine internettsider. Astma hos idrettsutøvere. NHI.no - http://nhi.noOnline: http://nhi.no/trening/doping/astma-hos-idrettsutovere-27452.html?page=all 2 sider.

 

Stensrud T 2008. Astma og idrett: Ulike klimatypers effekt på anstrengelsesutløst astma og arbeidskapasitet hos astmatikere. Idrettsmedisin 3, 2008. 5 sider.

 

Carlsen, Kai- Håkon, Hem Erlend, Stensrud Trine. 2011. Asthma in adolescent athletes. Br J Sports Med. 2011 Dec;45(16):1266-71. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22117018  6 sider.

 

Johansen Bjørn i Stokke O. Og Hagve T.A. Klinisk biokjemi og fysiologi. Gyldendal norsk forlag 2006. Side 303-314, 12 sider.

 

 

Temaene muskel- skjelett, nervesystemet og smerteoppfatning

Sand et al. Menneskekroppen. Gyldendal 2006. Side 111-114, 117-123, 148- 155, 19 sider.

 

 

Temaet muskel- skjelett, ulike typer lidelser

Sobotta. Anatomisk atlas. Spektrum forlag, 2009. Side 114-117, 4 sider.

 

Bertelsen Bjørn Inge. 2011. Patologi: Menneskets sykdommer. Gyldendal forlag. Om Beinvev, muskler, bløtvev og ledd, side 243- 254.

 

Stoppard Miriam. Den store helseboka. Skjelettet, leddene og musklene. Spektrum forlag. 2007. s.412-413 og 423-426, 6 sider.

 

NRK. Maxstyrke mot MS. http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/1.5287151

2 sider. (lest 17.des 2012).

 

Torstveit MK. Skjelettets adaptasjon til mekanisk belastning. Tidsskr. For norsk lægeforening 2002, 122: 2109-2111 og 2114-2115. Online: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=592441 (lest 17.des 2012). 5 sider.

 

 

 

 

Temaene muskel- skjelett, ryggstabilitet, ergonomi og biomekanikk

Behm DG, Drinkwater EJ, Willardson JM, Cowley PM. 2010. The use of instability to train the core musculature.

Appl Physiol Nutr Metab. 2010 Feb;35(1):91-108.

 

Scannell JP, McGill SM. 2003. Lumbar posture-should it, and can it, be modified? A study of passive tissue stiffness and lumbar position during activities of daily living.

Phys Ther. 2003 Oct;83(10): 907-17.

 

Arbeidstilsynet. Hvordan forebygge muskel- og skjelettlidelser? 2007. 7 sider

 

Raastad, Paulsen, Refsnes, Rønnestad, Wisnes. Styrketrening i teori og praksis 2010, s. 323-326 + 339-344, 10 sider.

 

Campbell Bill 2012. The science of kettlebells: What do we know? PowerPoint fra forskningskonferanse. Online: http://www.nsca.com/uploadedFiles/NSCA/Resources/Documents/PowerPoint/Events/July%2013%201pm%20Campbell.pdf (lest 17.des 2013), 8 sider.

 

 

 

 

Temaene muskel- skjelett, nakke- skulderplager

Westgaard Rolf H. 2007.

Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser: en kunnskapsoversikt. Rapport til Direktoratet for Arbeidstilsynet. Side 17-33 og 101-111.

 

Andersen Lars L, Kjær Michael, Andersen Christoffer H, Hansen Peter B

Zebis Mette K, Hansen Klaus, Sjøgaard Gisela. 2008. Muscle Activation During Selected

Strength Exercises in Women With Chronic Neck Muscle Pain.

Physical Therapy, June 2008 Volume 88 Number 6: 703-711.

 

 

Temaene muskel- skjelett, praktiske øvelser

Norges svømmeforbund. Vanngymnastikk. 13.08.03. Online: http://www.svomming.no/index.php?menuid=74&expand=3,74  (lest 2.jan 2012). 1 side.

 

Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund. Hopp i det. 17.12.01. Online: http://www.mosjonsidrett.no/t1.asp?p=4779&x=1&a=32983  (lest 2.jan 2012). 2 sider.

 

Brody L.T. and Geigle P.R. Aquatic exercise for rehabilitation and training. Human kinetics 2009. Chapter 11: Specialized Aquatic Cardiovascular training, page 195-219.

 

Olympiatoppen. Slyngetrening. Online: http://olympiatoppen.no/fagstoff/basistrening/styrke/slyngetrening/page296.html (lest 2.jan 2012). 2 sider.

 

Olympiatoppen. Swissball.

Online: http://olympiatoppen.no/fagstoff/basistrening/styrke/swissball/page273.html (lest 2.jan 2012).  1 side.

 

 

 

Temaene hjerte- og karsykdommer og diabetes

Malina Robert M, Bouchard Claude og Bar- Or Oded. 2004. Growth, maturation and physical activity. Human kinetics, s.416-420, 5 sider.

 

Andersen Sigmund A. og Strømme Sigmund B. 2001. Fysisk aktivitet og helse- anbefalinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2037-41. 5 sider.

 

Graff- Iversen Sidsel, Jenum Anne Karen, Grøtvedt Liv, Bakken Berit, Selmer Randi M. og Søgaard Anne Johanne. 2007. Risikofaktorer for hjerteinfarkt, hjerneslag og diabetes i Norge.

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2537-41. 5 sider.

 

Myhre Eivind. Patologi. Universitetsforlaget, 2. utgave 1989. Side 35- 44. 10 sider.

 

LHL. Å leve med hjertesykdom. 1. opplag, oppdatert versjon 2012, 31 sider.

 

Gullestad Lars og Westheim Arne. Hjertesvikt patofysiologi. Fra Hjertesviktheftet 6. utgave, som er  utarbeidet av Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus.

Online: http://www.astrazeneca.no/index.asp?context=357&documeNt= (hentet 20. januar 2012), 9 sider.

 

 

Temaene kroppssammensetning og fettprosent

Ravaglia G, Forti P, Maioli F, Boschi F, Cicognani A and Gasbarrini G. 1999. Measurement of Body Fat in Healthy Elderly Men: A Comparison of Methods. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 1999, Vol. 54A No.2, M70-M76. Online: http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=39240674&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1198054725&clientId=32085 (hentet 17. des 2012). 7 sider.

 

Graves, Kanaley, Garzarella and Pollock. Anthropometry. Kap 11 i Maud Peter J. and Foster Carl. Physiological assessment of human fitness. s 194- 208, 15 sider

 

Lusine Movsesyan, Làszlò B. Tankò , Philip J. Larsen, Claus Christiansen and Ole L. Svendsen 2003. Variations in percentage of body fat within different BMI

groups in young, middle-aged and old women. Clin Physiol & Func Im (2003) 23, pp130–133. 4 sider.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L