Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Idrett, individ og samfunn

Emnekode: IDR1012/1

Semester: Vår
Antall studenter: 130
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Heidi Bråten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Idrettens organisering, idrettspolitikk og idrett som samfunnsfenomen

Meld. St. 26 (2011 – 2012). Den norske idrettsmodellen. Oslo: Kulturdepartementet 
Kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/
Antall sider: 128

Norges idrettsforbund og olympisk og paralympiske komité (2014). Norsk idretts organisering. 
Lastes ned her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/organisering/
Antall sider: 2

Norges idrettsforbund og olympisk og paralympiske komité (2015). Idrettspolitisk dokument 2015-2019. 
Lastes ned her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/
Antall sider: 25

Lesjø, J. H. (2008). Idrettssosiologi. Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Oslo: Abstrakt forlag
Kapittel 1-4 og 7-12
Antall sider: 190
Boka er til utlån på biblioteket: ORIA

Idrettshistorie

Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt forlag
Kapittel 2 – 5
Antall sider: 140
Boka er til utlån på biblioteket: ORIA

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium (omfatter både idrettsetikk, idrettspsykologi og andre artikler knyttet til faget)

Idrettens organisering, idrettspolitikk:

 • Fraser-Thomas, Côté, J., & Deakin, J. (2005). Youth sport programs: an avenue to foster positive youth development. Physical Education and Sport Pedagogy, 10(1), 19-40.

 

Kritisk belysning av idretten:

 • Breivik, G. (1987). The doping dilemma: some game theoretical and philosophical considerations. Sportwissenschaft, 17, 83-94. 
 • Breivik, G. (2015). Game theoretic approaches to doping in sport. In V. Møller, I. Waddington, & J. M. Hoberman (Eds.), Routledge handbook of drugs and sport (pp. 393-404). Abington, Oxon: Routledge. 
 • Chatziefstathiou, D. (2013). Olympism: A learning philosphy for physical education and youth sport In K. Armour (Ed.), Sport Pedagogy: An introduction for teaching and coaching (s. 90-101). Abingdon, Oxon: Routledge.
 • Coakley, J. (1992). Burnout among adolescent athletes: A personal failure or social problem? Sociology of Sport Journal 9, 271-285.
 • Loland, S. (2014). The youth olympic games and olympic ideal In D. V. Hanstad, M. M. Parent, & B. Houlihan (Eds.), The youth olympic games. Abingdon, Oxon: Routledge. 
 • Loland, S. (2015). Fair play. I M. McNamee & W. J. Morgan (red.), Routledge handbook of the philosophy of sport (pp. 333-350). Abingdon, Oxon: Routledge. 17 sider.
 • Sandel, M. J. (2012). What money can`t buy: The moral limits of markets. London, England: Penguin Group. Kap.5, s. 163-203. 32 sider.

 

Idrettspsykologi:

 • Andersen, M. B., & Hanrahan, S. J. (2010). Routledge handbook of applied sport psychology : a comprehensive guide for students and practitioners. New York: Routledge. Kap 50 og 51, s. 481-499. 19 sider. 
 • Eriksen, H. R., & Ursin, H. (2006). Stress - it is all in the brain. In B. B. Arnetz & R. Ekman (Eds.), Stress in health and disease (pp. 46-68). Weinheim: WileyVHC. 22 sider 
 • Feltz, D. L., Short, S. E., & Sullivan, P. J. (2008). Self-efficacy in sport: Research and strategies for working with athletes, teams, and coaches. Champaign, IL: Human Kinetics. Kap 1 og 6, s.4-36, 180-218. 73 sider.
 • Fifer, A., Henschen, K., Gould, D., & Ravizza, K. (2008). What Works When Working With Athletes. Sport Psychologist, 22(3), 356- 377. 21 sider. 
 • Jackson, R. C., & Beilock, S. L. (2008). Performance pressure and paralysis by analysis: research and implication. In D. Farrow, J. Baker, & C. MacMahon (Eds.), Developing sport expertise: Researchers and coaches put theory into practice (pp. 104-118). Abingdon, Oxon: Routledge. 14 sider
 • MacNamara, Á., & Collins, D. (2012). Building talent development systems on mechanistic principles: Making them better at what makes them good. In J. Baker, S. Cobley, & J. Schorer (Eds.), Talent identification and development in sport: International perspectives (pp. 25-38). Abingdon, Oxon Routledge. 13 sider
 • Nesti, M. (2010). Psychology in football : working with elite and professional players. London: Routledge. Kap. 1, s. 9-25 . 25 sider 
 • Pensgård, A. M., Riise, A. J., & Stensbøl, B. (2013). Norske vinnerskaller: veien til mental styrke og gode prestasjoner. Oslo: Cappelen Damm. Del 1, s. 12-33. 25 sider.
 • Rotella, R. J., & Lerner, D. J. (1993). Responding to competitive pressure. In R. N. Singer, M. Milledge, & K. L. Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology (pp. 528-541). New York: Macmillan publishing company. 13 sider 
 • Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.). Champaign, Ill: Human Kinetics. Kap 1, s. 3-26

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Kritisk belysning av idretten:

Hanstad, D. V. (2009). Det olympiske maktspillet: hvordan Tromsøs triumf ble snudd til nederlag. Nytt norsk tidsskrift 26(1), 15-24

IOC. (2013). Olympism and olympic movement.

Sandel, M. J. (2013). Market Reasoning as Moral Reasoning: Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy. The Journal of Economic Perspectives, 27(4), 121-140. 19 s.

Idrettspsykologi:

Eriksen, H. R., Murison, R., Pensgaard, A. M., & Ursin, H. (2005). Cognitive activation theory of stress (CATS): From fish brains to the Olympics. Psychoneuroendocrinology, 30(10), 933-938. 5 sider.

Gilbourne, D., & Richardson, D. (2006). Tales from the field: Personal reflections on the provision of psychological support in professional soccer. Psychology of Sport & Exercise, 7(3), 325-337. 12 sider.

Supplerende

Enjorlas B, Seippel Ø, Waldahl, R. H. (2011). Norsk idrett. Organisering, felleskap og politikk (2. utg.). Oslo: Akilles forlag

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L