Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidsfysiologi

Emnekode: IDR1015/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Håvard Nygaard

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dahl, H. A. (2005). Klar ferdig gå!: Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademisk 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendie, tilrettelagt av Håvard Nygaard

Innholdet i kompendiet vil være hentet fra følgende to bøker og fordeler seg på understående temaer:

  • Sand, Olav, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug og Kari C. Toverud. 2001.Menneskets fysiologi.Gyldendal akademisk.
  • Bjålie, Jan G, Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Kari C. Toverud. 2000.Menneskekroppen.Gyldendal akademisk. (Se nettressurser nedenfor)

 

Grunnleggende kjemi og fysikk

Grunnleggende kjemi og fysikk (Sand. 2001. s 13-31)

 

Nervesystemet

Det autonome nervesystemet (Sand. 2001. s 143-150)

 

Sanseorganene

Hovedtrekk sanseorganenene (Sand. 2001. s 154-159)

 

Hormonsystemet

Testosteronets virkningsmekanisme og virkninger (Sand. 2001. s 530-532)

Fordøyelsen og næringsstoffer i blodet

Organisk kjemi og organiske molekyler i kroppen (Sand. 2001. s 29-40)

Hovedtrekk i fordøyelsen (Sand. 2001. s 415-417)

Fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffer i tynntarmen (Sand. 2001. s 447-455)

Omsetning og lagring av karbohydrater, proteiner og fett (Sand. 2001. s 457-462)

 

Energiomsetning

Arbeid og energi (Sand. 2001. s 14-15)

Kjemiske reaksjoner (Sand. 2001. s 23-25)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

  • Bjålie, Jan G, Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Kari C. Toverud. 2000.Menneskekroppen.Gyldendal akademisk.

Hormonsystemet

Hovedtrekk hormonsystemet (Bjålie. 2000. s 134-135)

Veksthormon (Bjålie. 2000. s 147-149)

Binyremargens hormoner (Bjålie. 2000. s 156-158)

Hormonell regulering av karbohydrat,- protein- og fettomsetningen (Bjålie. 2000. s 161-165)

Regulering av erytrocyttproduksjonen (Bjålie. 2000. s 271 + 273)

 

Blodet

Blodets egenskaper og sammensetning, erytrocytter, leukocytter, trombocytter og hovedpunkter i hemostase (Bjålie. 2000. s 268-277)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L