Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anatomi og bevegelseslære

Emnekode: IDR1016/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Geir Vegge

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dahl Hans A. og Rinvik Eric. Menneskets funksjonelle anatomi. Cappelen, Oslo, 3. utgave, 2010, 782 sider.

Pensum: Kapittel 1,8,9,11,12,17,18,20,21 og følgende sider fra kapittel 31: 705-713, 718-724 og 727-734 (285 sider).

ISBN: 978-82-02-31632-7.

 

Raastad Truls, Paulsen Gøran, Refsnes Per Egil, Rønnestad Bent R og Wisnes Alexander R. Styrketrening- i teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag AS 2010, 560 sider.

Pensum: Kapittel 1,2,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28 (191 sider).

ISBN: 978-82-05-38219-0.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium 1: Tilrettelagt av Geir Vegge. (ca 23 sider)

Kompendium 2: Tilrettelagt av Geir Vegge. (ca 200 sider)

Innhold for kompendium 2:

INNHOLD

 

Anatomi

Vegge, Geir. 2008. Funksjonsnavn muskler, 1 side

 Wirhed, R. 1982. Anatomi og bevegelseslære i idrett. Djurs gruppen Auning, s.120-131

 Lieber RL and Fridén J. 2001. Clinical Significance of Skeletal Muscle Architecture. Clinical orthopaedics and related research. Number 383, pp. 140–151

 Aquino CF, Fonseca ST, Gonçalves GG, Silva PL, Ocarino JM, Mancini MC. 2010.Stretching versus strength training in lengthened position in subjects with tight hamstring muscles: a randomized controlled trial. Man. Ther.  Feb;15(1):26-31.

 

Mekanikk og prinsipper for hensiktsmessige bevegelser

Gjerset Asbjørn, Haugen Kjell og Holmstad Per. 2006. Treningslære. Gyldendal forlag, s.523-538 og 543-546

Holand Aasmund. 2008. Bevegelsens årsak: Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Cappelen forlag, s.17-25 og s. 61-67

Renstrøm Reidun. 2007. Kraft og bevegelse: Innføring i mekanikk. Høyskoleforlaget, s.46-48, 61-67, 112-116, 150-159, 164-167. 

 Tveit Per. 1987. Bevegelseslære. Universitetsforlaget AS, s.34-37, midt på s.71-75 og s.108-112

 

Tekniske bevegelsesløsninger

Løp

Vegge Geir. 2008. Løpsteknikk i maksimal hastighet, 3 sider

 Alnæs Leif Olav 1990. Hovedfagsoppgave NIH (utdrag av): s. 3, 40, 63-64 (4 sider). 

 

Sykkel

1Hansen Ernst A, 2Rønnestad Bent R., 2Vegge Geir and 3Raastad Truls. 2010. The effect of 12 weeks of heavy strengthtraining on pedalling effectiveness. Abstract på konferansen 2nd Annual Meeting of the Danish Biomechanical Society (1 side)  

 

 Langrenn

Dybendahl Hartz, Trude. 2007. Større skiglede med bedre teknikk. Kagge forlag, s. 84-86 og 88 (dobbelttak)

 Nilsson Johnny. 2009. Längdåkning i klassisk stil: Dubbelstakning. Stockholm: GIH. ISBN: 978- 91- 633- 4064- 2. Side 49-55 og 70-78.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Innhold for kompendium 2:

INNHOLD

Anatomi

 Thom J.M., Morse C.I., Birch K.M., Narici M.V. 2007. Influence of muscle architecture on the torque and power–velocity characteristics of young and elderly men. Eur J Appl Physiol (2007) 100:613–619

Tekniske bevegelsesløsninger

Løp

Lieberman, D. E., Venkadesan, M., Werbel, W. A., Daoud, A. I., D'Andrea, S., Davis, I. S., & ... Pitsiladis, Y. 2010. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature, 463(7280), 531-535., 6 sider

Lee SS, Piazza SJ. 2009. Built for speed: musculoskeletal structure and sprinting ability. J Exp Biol. 2009 Nov;212(Pt 22):3700-7.

Sykkel

Hug F., Drouet J.M., Champoux Y., Couturier A., Dorel S. 2008. Interindividual variability of electromyographic patterns and pedal force profiles in trained cyclists.Eur J Appl Physiol. 2008 Nov;104(4):667-78. Epub 2008 Jul 16.

Langrenn

 Losnegard T1, Myklebust H, Skattebo Ø, Stadheim HK, Sandbakk Ø, Hallén J. The influence of pole length on performance, O2-cost and kinematics in double poling. Int J Sports Physiol Perform. 2016 May 18.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L