Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Læring og ledelse i idrettsaktiviteter

Emnekode: IDR1019/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Heidi Bråten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Farrow, D., Baker, J. & MacMahon, C. (2013). Developing sport expertise: Researchers and coaches put theory into practice (2nd ed.). London: Routledge. Kapittel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14

Ronglan, L. T (2008). Lagspill, læring og ledelse: om lagspillenes didaktikk. Oslo: Akilles.

Øyvind Førland Standal og Gro Rugseth (red.) (2015). Inkluderende kroppsøving. Oslo: Cappelen Damm . 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Mari Bjone (red) og Inger Marie vingdal (2012). Barneidrettstreneren, Oslo : Akilles. ISBN: 9788272862342

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Teoretiske rammeverk

Amorose, A.J. (2007). Coaching effectiveness: exploring the relationship between coaching behavior and self-determined motivation. I: M.S. Hagger & N.L.D. Chatzisarantis (Red.), Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (s. 209-227). Champaign, IL: Human Kinetics

Côté, J. & Fraser-Thomas, J. (2008). Play, practice and athlete development. In D. Farrow, J. Baker, C. MacMahon (Eds.), Developing sport expertise: Researchers and coaches put theory into practice (pp. 17-28). New York: Routledge.

Ommundsen, Y. (2006). Psykologisk læringsklima i kroppsøving og idrett: betydning for barns og unges læring, trivsel og motivasjon. I H. Sigmundsson & J.E. Ingebrigtsen (Red.). Idrettspedagogikk (s. 46-60). Universitetsforlaget, Oslo

Ommundsen, Y. (2009). Hvem er talentene, må vi spesialisere tidlig, og hva er en god trener? I B.T. Johansen, R. Høigaard, J.B. Fjeld (Red.). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk (s.163-193). Høyskoleforlaget AS, Kristiansand. 30 sider

Stelter, R. (2008). Hvad er coaching? I R. Stelter (Red.). Coaching, læring og udvikling (s. 21-44). Gylling: Psykologisk forlag. 

Stelter, R. (2008). Coaching av individer. I R. Stelter (Red.). Coaching, læring og udvikling (s. ). Gylling: Psykologisk forlag. 23 sider

Young, B.W. & Medic, N. (2008). The motivation to become an expert athlete: How coaches can promote long-term commitment. I: D, Farrow., J, Baker., & C, MacMahon. (Red.), Developing sport expertise: Researchers and coaches put theory into practice (s. 43-59). Abingdon, Oxon: Routledge

Wulf, G. (2007). Attentional focus and motor learning a review of 10 years of research. Bewegung und Training, 1, 1-11.

Sigmundsson, Hermundur og Ingebretsen, Jan Erik (2006): Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget, Oslo. Kapittel 2 Virksomhetsteori og barns fysiske utvikling

Morgan, K (2008). Pedagogy for coaches. I R.L. Jones, M. Hughes & K.Kingston (Red). An introduction to sports coaching : from science and theory to practice (s. 3 – 15).Abington: Routledge. 12 sider

Lawrence. G. & Kingston, K (2008). Skill acquisition to sports coaching. I R.L. Jones, M. Hughes & K.Kingston (Red). An introduction to sports coaching : from science and theory to practice (s. 16-27). Abington: Routledge. 11 sider.

Idrettaktiviteter

Alpint

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 1. Skisport, 3, 30-33.

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 2. Skisport, 4, 28-31.

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 3. Skisport, 5, 30-33.

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 4. Skisport, 6, 32-35.

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 5. Skisport, 7, 32-35.

Alpinthjørnet. (2015). Fra kunnskap til praksis 6. Skisport, 8, 32-37.

Ballspill

Giske, R. (2009). Refleksjoner omkring ballspillopplæring. Upublisert notat.

Skøyter

Sletten, S.H. (2012). Skøyter. I A. Brunes, E. Enoksen, & S. H. Sletten, Aktivitetslære (s. 267-283). Gyldendal: Oslo.

Langrenn

Mathiesen, G. (2006). Langrenn. I H. Sigmundsson & J.E. Ingebrigtsen (Red.). Idrettspedagogikk (s. 46-60). Universitetsforlaget, Oslo

Idrett og integrering (Ridderrennet)

Morisbak, I. & Standal, Ø.F. (2006). Rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel. I: A.-M. Kissow & B. Therkildsen (Red. ), Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen (s. 146-157). Handicapidrætens videncenter: Roskilde.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Idrettaktiviteter

Alpint

Reid, R. (2015). Trenerseminaret 2015: Grunnleggende prinsipper for alpin svingteknikk. Norges skiforbund. Presentasjonen finner du her

Reid, R. & Haugen, P. (2013). Hvilke teknikker er benyttet til å kante skiene i slalåm? Norges skiforbund. Artikkelen finner du her

Müller, E., Gimpl, M., Kirchner, S., Kröll, J., Jahnel, R., Niebauer, J., Niederseer, D. and Scheiber, P. (2011), Salzburg Skiing for the Elderly Study: influence of alpine skiing on aerobic capacity, strength, power, and balance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 21: 9–22. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01337.x

Langrenn

Aktivitetshefte: Tips og idéer til organisering av skiaktivitet. Norges skiforbund.

http://www.bhss.no/om-senteret/filarkiv/     : Aktivitetshefter : - langrenn for alle,  - skileik for alle,  - alpint for alle

Supplerende

Côté, J., Baker, J., & Abernethy, B.  (2007).  Practice and play in the development of sport expertise.  In R. Eklund & G. Tenenbaum (Eds.), Handbook of Sport Psychology, (pp. 184-202; 3rd  edition). Hoboken, NJ:  Wiley. 

Côté, J. & Gilbert, W.  (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise.  International Journal of Sports Science and Coaching, 4, 307-323.

Poolton, J.M. & Zachry, T.L. (2007). So you want to learn implicitly? Coaching and learning through implicit motor learning techniques. International Journal of Sports Science & Coaching, 2, 67-78.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L