Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: IDR2001/2

Semester: Høst
Antall studenter: ca. 40
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Bent Rønnestad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

McArdle, W.D et al. (2010). Exercise physiology - Nutrition, Energy, and Human Performance, (7. utgave). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN:9780781797818. Kapittel 3, 10, 11, 15-22.

Truls Raastad et al. (2010). Styrketrening- i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205382190.  Kapittel 1-4, 7, 9, 12-14, 16-17.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium om fysiologiske tilpasninger til utholdenhetstrening og treningsplanlegging (utarbeidet av B. Rønnestad)
Kompendium om vibrasjonstrening, muskulær tretthet og ernæring (utarbeidet av B. Rønnestad)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L