Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: IDR2006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 45
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Stian Ellefsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Alberts et al. (2014) Essential Cell Biology (4. utg.). New York: Garland Publishing. 864 pp, ISBN13: 9780815345251

Supplerende

Alberts et al. (2015). Molecular Biology of the Cell (6. utg.). New York: Garland Publishing. 1464 pp, ISBN: 9780815345244

Tilhørende Studium

Bachelor i idrett (kull 2014 - 2017)

Tilhørende emner

IDR2006/1 Cellebiologi 2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L