Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Financing Innovation and Entrepreneurial Ventures

Emnekode: INN3015/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Gudbrand Lien

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Smith, J.K., Smith, R.L., Bliss, R.T., 2011. Entrepreneurial Finance - Strategy, Valuation, and Deal Structure. Stanford University Press, Stanford, California.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L